Aproape 100 de dascăli pensionabili vor rămâne la catedră

363

Aproape 100 de cadre didactice din județul Gorj vor rămâne la catedră și în anul școlar 2017-2018, deși au împlinit vârsta legală de pensionare. Asta ca urmare a deciziilor luate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din care provin cadrele didactice respective.

Potrivit metodologiei privind mobilitatea personalului didactic de predare, personalul didactic din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care dovedește competență profesională deosebită, poate fi menținut ca titular, în funcția didactică până la trei ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017. Condițiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă și stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2017, sunt, pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie – 60 de ani și 8 luni, respectiv 15 ani, stagiul minim de cotizare, iar pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 de ani, respectiv 15 ani, stagiul minim de cotizare. Aceste condiții le îndeplinesc, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Gorj, 144 de cadre didactice din județul nostru, însă doar 49 dintre acestea se vor pensiona începând cu data de 1 septembrie 2017, cu voie sau fără voie. “Avem 144 de cadre didactice pensionabile la nivelul județului Gorj. Cereri de menținere în activitate peste vârsta de pensionare au depus 106 dintre acestea, însă doar 95 dintre ele au primit acordul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ din care provin. Restul se vor pensiona începând cu data de 1 septembrie 2017”, a precizat Georgeta Popescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Conform metodologiei privind mobilitatea personalului didactic de predare, unitățile de învățământ pot aproba cererile de menținere în activitate peste vârsta de pensionare depuse de către cadrele didactice numai în condițiile în care posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare acestea, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, sunt complete și viabile în anul școlar 2017-2018, iar la nivelul unităților de învățământ în care urmează să fie menținute în activitate ca titulare în funcția didactică peste vârsta de pensionare nu există reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare și nu este necesară completarea/întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare a altor cadre didactice titulare din unitățile de învățământ respective, cu ore din catedra pe care sunt titulare cadrele didactice care urmează să fie menținute în activitate în funcția didactică peste vârsta de pensionare. Decizia privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare poate fi revocată până la 1 septembrie 2017, dacă se constată că, din cauza reducerii numărului de ore în disciplină, nu mai sunt suficiente posturi.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here