Aproape 1.900.000 de certificate de cazier judiciar, eliberate în 2014

336

La nivel naţional, în anul 2014 au fost eliberate, prin sistemul ROCRIS (Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român), aproape 1.900.000 de certificate de cazier judiciar, necesare cetăţenilor.

Sistemul informatic ROCRIS permite, în sistem automatizat, în condiţii de siguranţă şi în mod operativ, din orice punct de acces la sistem, eliberarea de certificate de cazier judiciar securizate pentru persoane fizice, cetăţeni români, străini sau apatrizi şi persoane juridice, în condiţiile legii şi copii securizate de pe cazierul judiciar pentru toate sistemele informatice din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi justiţiei. În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2014, au fost eliberate, prin sistemul ROCRIS (Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român), 1.856.000 de certificate de cazier judiciar, necesare cetăţenilor. În această perioadă, la bugetul de stat, respectiv bugetele locale, au intrat peste 22.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea taxelor încasate pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar. Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar însoţită de: actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate), timbru fiscal în valoare de 2 lei şi chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.
C.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here