APLAMED transmite un memoriu la CNAS şi Ministerul Sănătăţii

828

Asociaţia Patronală a Laboratoarelor de Analize Medicale din România (APLAMED) sesizează, printr-un memoriu, o serie de probleme privind intrarea în relaţie contractuală a laboratoarelor, pentru anul 2018. În acest sens, conducerea APLAMED va transmite un memoriu Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi Ministerului Sănătăţii.

Peste 190 de laboratoare medicale din întreaga ţară s-au unit, într-un timp record, respectiv în 30 de zile, sub cupola unui nou patronat: Asociaţia Patronală a Laboratoarelor de Analize Medicale din România (APLAMED), în scopul de a promova interesele acestor furnizori de servicii medicale.

Astfel, în următoarea perioadă, va fi transmis un memoriu Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi Ministerului Sănătăţii, după cum confirmă Tudor Pungan, preşedintele APLAMED. „În data de 23 ianuarie, pe site-ul CNAS, a fost publicat „Proiect Hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019”. După cum observăm, transparenţa decizională este doar formală, neexistând instrumentele pentru a putea comunica în acest sens: data limită, link, adresă mail, persoană de contact. Vom transmite un memoriu, în următoarele zile, către CNAS şi Ministerul Sănătăţii”, a confirmat Pungan.

Prin acest memoriu, conducerea APLAMED doreşte să aducă la cunoştinţă problemele privind intrarea în relaţie contractuală a laboratoarelor pentru anul 2018, în vederea analizei şi a identificării unor soluţii concrete de rezolvare şi a reglementării relaţiilor contractuale, ţinând seama de cadrul economic actual, de modificările legislative recente în domeniul financiar, fiscal şi salarial.

APLAMED doreşte un climat concurenţial loial
Tudor Pungan, preşedintele APLAMED, spune că demersurile făcute au drept scop asigurarea unui climat concurenţial loial. „În calitatea noastră de furnizori de servicii medicale pentru specialităţile paraclinice – analize medicale de laborator, suntem preocupaţi să colaborăm cu autorităţile publice, având atribuţii în domeniul serviciilor de asistenţă medicală, pentru a le oferi informaţii necesare privind activitatea desfăşurată de laboratoarele contractante. Suntem, totodată, îngrijoraţi de iniţiativele de reglementare a condiţiilor de acordare a asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale prin Contractul-cadru propus pentru 2018, în vigoare la acest moment. Demersurile noastre au drept scop asigurarea unui climat concurenţial loial, a intereselor profesionale şi economice ale furnizorilor de servicii medicale şi, în special, asigurarea unor servicii medicale de calitate pentru pacienţii noştri.

Astfel, dorim să iniţiem o comunicare constantă, reciprocă şi transparentă, care să permită reglementarea celor mai bune şi reciproc avantajoase condiţii contractuale de acordare a asistenţei medicale în sistemul de asigurări sociale, prin intermediul laboratoarelor”, menţionează Tudor Pungan, preşedintele Asociaţiei Patronale a Laboratoarelor de Analize Medicale din România.

În memoriul ce urmează a fi înaintat CNAS şi Ministerului Sănătăţii, reprezentanţii APLAMED solicită: negocierea şi ajustarea preţurilor la analizele medicale din Anexa contractată pe departamente, în sensul creşterii acestora cu 40%; un singur organism de acreditare a calităţii: RENAR sau ANMCS; împărţirea fondurilor în funcţie de numărul de asiguraţi la casa de sănătate din judeţul respectiv; gestionarea separată a bugetului alocat serviciilor paraclinice de laborator şi împărţirea sumelor alocate în sisteme separate, pentru laboratoarele private, respectiv pentru laboratoarele de stat; eliminarea obligaţiei de a avea contract de service doar cu firmele autorizate de producătorii de analizare; crearea unui sistem stabil şi previzibil pentru o perioadă de cinci ani; consultarea publică şi în condiţii de transparenţă a patronatelor şi/sau a oricăror altor organizaţii profesionale din domeniu, în vederea elaborării normelor.
Minodora Sucea

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here