APIA Gorj primeşte cereri pentru ajutor în sectorul creşterii animalelor

237

Luna trecută, Guvernul a adoptat HG nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, astfel că, până pe 15 ianuarie, la sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) Gorj, se primesc cereri pentru a obţine sprijin în vederea acoperirii parţiale ori totale a costurilor administrative aferente întocmiri şi menţinerii registrului genealogic.

Aceste ajutoare sunt furnizate, sub formă de servicii subvenţionate, microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, precum şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole. Ele se adresează nu numai pentru întocmirea şi menţinerea registrelor genealogice, ci şi pentru testele efectuate în vederea determinării calităţii genetice sau al randamentului genetic al şeptelui.
“Solicitanţii noului ajutor de stat introdus pot fi persoane juridice care întocmesc şi menţin registrul genealogic, schema de sprijin fiind abia în primul an de implementare. Persoanele juridice trebuie să fie acreditate de către Agenţia Naţională de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, pentru întocmirea şi menţinerea registrelor genealogice ale raselor de animale şi pentru determinarea calităţii genetice a acestor rase. Primim cereri în acest sens până pe 15 ianuarie, la sediul nostru, dar până acum, nicio asociaţie sau organizaţie de crescători de animale nu a depus dosar de solicitare a ajutorului de stat. La nivelul judeţului există 20 de exploataţii sau ferme de creştere a bovinelor”, a declarat Constantin Negrea, directorul executiv al APIA Gorj.

Valoarea ajutoarelor
Valoarea ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor mai sus menţionate este de până la 100% din costurile administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrelor genealogice, şi de până la 70% din costurile aferente testelor efectuate de terţi pentru determinarea calităţii genetice sau al randamentului genetic al şeptelui, cu excepţia controalelor efectuate de proprietarul şeptelui şi a verificărilor de rutină cu privire la calitatea laptelui.
Potrivit HG 1179/2014, gorjenii persoane juridice sau fizice autorizate care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole, şi întocmesc aceste registre, monitorizând şi calitatea genetică a raselor, pot primi sume în funcţie de rase şi cap/animal. Astfel, ajutorul de stat acordat de cap de animal/an, pentru cheltuielile cu întocmirea şi menţinerea registrului genealogic, este de maxim 30 de lei pentru rasele de animale din speciile taurine, ecvine şi bubaline, şi de 10 lei pentru speciile ovine, caprine şi porcine. De asemenea, pentru determinarea calităţii ori a randamentului genetic al şeptelui, valoarea anuală pe cap de animal este de maxim 80 de lei în cazul controlului performanţei producţiei de lapte, şi de 20 lei în cazul controlului producţiei de carne la speciile taurine şi bubaline. Totodată, se acordă câte 3 lei în cazul controlului producţiei de lână pentru rasele cu lână fină, 4 lei pentru producţia de pielicele pentru speciile ovine şi caprine, iar 10 lei se acordă în cazul controlului performanţelor de producţie la rasele de animale din specia porcine.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here