APIA Gorj plăteşte peste 28.000 de lei pentru contractarea de servicii de curăţenie

270

La sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Gorj din municipiul Târgu-Jiu va avea loc, mâine, o licitaţie pentru achiziţionarea directă de servicii de curăţenie şi întreţinere birouri. Bugetul estimat pentru contractarea acestor servicii este de peste 28.000 de lei.

APIA Gorj intenţionează să achiziţioneze servicii de “Servicii de curăţenie şi întreţinere birouri”, astfel că anunţul de participare a fost publicat şi în SEAP, secţiunea Anunţuri de participare – Cumpărări directe. Mâine, ora 13.00, este termenul limită pentru depunerea ofertelor, urmând ca 10 minute mai târziu să fie deschise ofertele. Finalizarea achiziţiei directe se va efectua prin intermediul catalogului electronic în SEAP – secţiunea Cumpărări directe, ofertantul declarat posibil câştigător având obligaţia de a încărca în catalogul electronic în maxim o oră de la comunicarea rezultatului, oferta sa de preţ cu denumirea “Ofertă servicii de curăţenie şi întreţinere birouri pentru APIA Centrul Judeţean Gorj”. Dacă ofertantul câştigător nu a încărcat în SEAP oferta sa, acesta va fi descalificat şi se va trece la următorul candidat clasat care va trebui să îndeplinească aceleaşi condiţii.
Sursa de finanţare pentru atribuirea acestui contract provine strict de la bugetul de stat, iar suma estimată este de “17.100 lei, fără TVA, pentru anul 2016, respectiv 11.400 lei, fără TVA, pentru 4 luni prelungire în 2017, dacă va fi cazul”. Cantitatea şi durata serviciilor care fac obiectul contractului este: prestarea servicii de curăţenie şi întreţinere birouri pentru sediile APIA Gorj (Centrul Judeţean Gorj, Centrul Local Târgu-Jiu, Centrul Local Motru, Centrul Local Novaci, Centrul Local Târgu-Cărbuneşti), până la 31 decembrie 2016, cu posibilitatea prelungirii încă 4 luni în 2017. Criteriul ce va fi utilizat pentru atribuirea contractului de produse este reprezentat de preţul cel mai scăzut. În cazul în care valoarea ofertelor depuse depăşeşte valoarea estimată a achiziţiei, ofertele vor fi respinse, iar procedura va fi reluată. Dacă două sau mai multe oferte se vor clasa pe primul loc având preţuri egale, atunci autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertanţilor o nouă propunere financiară, caz în care contractantul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here