APIA Gorj, pe ultima sută de metri cu verificarea exploataţiilor de bovine, ovine şi caprine

263

Termenul de finalizare al controalelor de către inspectorii APIA Gorj la fermierii care au solicitat ajutoare specifice în sectorul ovine-caprine din zona defavorizată este 28 septembrie.  În urma verificărilor, într-una dintre ferme, numărul animalelor negăsite sau cu neconformităţi a depăşit 50%, motiv pentru care va fi exclusă de la plată din campania 2014.

APIA Gorj desfăşoară în această perioadă controale la faţa locului, în exploataţiile de bovine, ovine şi caprine, pentru care au fost depuse cereri de solicitare a ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, în anul 2014.
În cadrul controlului la faţa locului echipele de control APIA verifică următoarele elemente: existenţa efectivă a animalelor în exploataţie, inclusiv a celor care nu fac obiectul cererii depuse; respectarea pentru animalele găsite la faţa locului, a celor 4 elemente ale sistemului de identificare (crotalii aplicate, paşapoarte în original, înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor – conform extrasului din ziua/preziua controlului, registrul individual al exploataţiei, completat la zi); existenţa documentelor justificative a altor evenimente (pierdere crotalii, forţă majoră, circumstanţe naturale); existenţa documentelor justificative pentru ieşirea din exploataţie, după caz.

15 exploataţii, găsite cu probleme
Animalele găsite la control fără numere de identificare (crotalii), incorect identificate şi cele care nu sunt găsite, în urma controlului administrativ, în exploataţie sunt animale nedeterminate, care generează penalităţi sau excluderi de la plată, după caz.
“Inspectorii de teren au constatat la exploataţiile verificate că o parte din animalele respective, fie nu se mai găsesc în exploataţie, fie nu sunt corect identificate sub aspectul înregistrării în Registrul Naţional al Exploataţiei cu numerele respective. Au fost identificate un număr de 600 de capete la un număr de 15 exploataţii din cele 37 verificate. Într-una dintre ferme, numărul animalelor negăsite sau cu neconformităţi depăşeşte 50%, motiv pentru care va fi exclusă de la plată din campania 2014”, a declarat Constantin Negrea, directorul APIA Gorj.
În cazul în care solicitantul refuză sau restricţionează accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA, pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat primă pe cap de animal devine neeligibilă.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here