APIA Gorj: 30 august 2021, termen limită pentru vizarea carnetelor de rentier agricol

418

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Gorj amintește fermierilor din județ faptul că, până la 30 august 2021, se pot depune spre vizare carnetele de rentier agricol.

Viza anuală a carnetelor de rentier pentru anul 2020 poate fi obținută și pe baza informațiilor transmise de către rentieri și prin mijloace electronice, poștă/curier, ca urmare a restricțiilor impuse/condițiilor specifice din acest an, cauzate de pandemia COVID-19. Documente necesare: carnetul de rentier agricol; actul de identitate al solicitantului; decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanții pensionați pe caz de boală gradele I și II/ decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanții pensionați pe caz de boală gradele I și II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă; procură notarială autentificată/ curatelă/ hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal; contractul/contractele de arendare încheiat/ încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările și completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil; extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (extrasul se depune opțional); declarația pentru obținerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005.

Moștenitorii pot încasa renta
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2020 poate fi încasată de moștenitorii săi, cu condiția respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii la oricare Centru județean al APIA, până la data limită 15 octombrie 2021, a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative: carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original); copie a certificatului de deces; copie a actului de succesiune (certificat de moștenitor sau certificat de calitate de moștenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă”); copie B.I/C.I./pașaport al moștenitorului; împuternicire/declarație notarială din care să reiasă acordul celorlalți moștenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original, dacă e cazul); extras de cont pe numele moștenitorului. Termenul final de plată pentru anul 2020 este de 30 noiembrie 2021. În cazul în care sumele virate de APIA către rentieri, sunt returnate în contul agenției din diverse motive, APIA poate relua plata acestora în termen de 3 ani de la data-limită anuală de plată (30 noiembrie al fiecăruia an), inclusiv în caz de deces al rentierului, către moștenitorii legali ai acestora având la bază documentele justificative aferente.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here