Apel pentru selecţia profesorilor în grupurile de lucru pentru examenele naţionale

363

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) a lansat un apel pentru selecţia profesorilor în vederea completării grupurilor de lucru pe discipline pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2014-2015. Profesorii selectaţi vor desfăşura activităţile de proiectare, verificare, traducere şi validare a itemilor/variantelor de subiecte şi a baremelor de evaluare şi de notare,  conform  procedurilor  specifice CNEE. Cadrele didactice interesate se pot înscrie până la data de 17 octombrie 2014.

Selecţia profesorilor în grupurile de lucru pe discipline se va face pe baza competenţei şi a experienţei acumulate şi probate, precum şi pe baza disponibilităţii manifestate pentru implicarea în activităţile de pregătire a evaluărilor, examenelor şi concursurilor naţionale din anul şcolar 2014-2015. Pentru a putea participa la această selecţie, cadrele didactice trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: desfăşurarea activităţii de predare – învăţare – evaluare, în ultimii 3 ani şcolari, în învăţământul gimnazial (pentru EN8), respectiv în învăţământul liceal (pentru BAC, DEF şi TIT); abilităţi de operare pe calculator; experienţă în activităţi de evaluare educaţională, altele decât cele de evaluare curentă; disponibilitate pentru participare la activităţile desfăşurate individual şi în echipă, la CNEE, pe parcursul anului şcolar 2014-2015; respectarea termenelor stabilite de către responsabilul/coordonatorul de disciplină; nu se află în situaţii de incompatibilitate cu activităţile de pregătire a evaluărilor, examenelor şi concursurilor naţionale din anul şcolar 2014-2015. Profesorii îşi pot depune candidatura pentru o singură disciplină/domeniu şi doar pentru un singur tip de evaluare sau examen dintre cele menţionate. În procesul de selecţie au prioritate, în ordinea următoare, profesorii care: au absolvit cursuri/module care vizează problematica specifică activităţilor de evaluare; au titlul ştiinţific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplică; au gradul didactic I, II sau definitiv.

Calendarul de selecţie
Cadrele didactice interesate se pot înscrie până pe data de 17 octombrie la web http://www.rocnee.eu. Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente în format electronic: chestionarul de înscriere online; CV în format european şi anexe ale CV-ului (copii ale diplomelor de studii şi alte documente justificative, relevante pentru procedura de selecţie) semnate, scanate şi incluse într-un singur document, în format PDF; un test original corespunzător tipului de evaluare sau examen şi disciplinei/domeniului pentru care candidează, însoţit de baremul de evaluare şi de notare (pentru candidaţii care se înscriu în vederea activităţii de traducere a itemilor/variantelor de subiecte nu este necesară elaborarea testului). Selecţia candidaţilor se va face în perioada 20 – 24 octombrie 2014, iar rezultatele vor fi anunţate în perioada 27 – 31 octombrie 2014. Până la data de 7 noiembrie, candidaţii selectaţi trebuie să transmită declaraţiile pe propria răspundere prin care se atestă faptul că nu se află în situaţii de incompatibilitate cu activităţile de pregătire a evaluărilor şi examenelor naţionale din anul şcolar 2014-2015. În situaţia în care profesorii selectaţi nu demonstrează competenţă şi eficienţă în activitatea desfăşurată, aceştia pot fi înlocuiţi pe parcursul anului şcolar 2014 -2015 cu alţi profesori care, în urma procedurii de selecţie, au fost desemnaţi ca rezerve.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here