APDRP pune condiţii pentru a plăti tinerilor fermieri ultima tranşă din banii europeni

204

Reprezentanţii Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) Gorj anunţă beneficiarii Măsurii 112 – „Instalarea Tinerilor Fermieri” că nu va efectua plăţile aferente ultimei tranşe de plată în cazul în care obligaţiile asumate de aceştia nu au fost îndeplinite. Conform contractului semnat între beneficiari şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, a doua tranşă de plată, în cuantum de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare, se va acorda după îndeplinirea acţiunilor prevăzute în Planul de afaceri.

Există posibilitatea reală ca tinerii fermieri, beneficiari care nu mai îndeplinesc obligaţiile asumate prin Contractul de finanţare şi criteriile de eligibilitate, să li se solicite returnarea integrală a banilor primiţi, la care se adaugă şi dobânzile legale aferente. Astfel, conform Contractului de finanţare semnat de către beneficiarii Măsurii 112, unul dintre criteriile de eligibilitate asumate de către aceştia prevede ca în maximum 3 ani de la acordarea sprijinului, beneficiarul să urmeze un curs de formare profesională prin Măsura 111 – „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe” în cel puţin unul dintre domeniile: managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică. Drept urmare, în momentul solicitării ultimei tranşe de plată, beneficiarii vor trebui să facă dovada că au absolvit cursurile respective, îndeplinind astfel acest criteriu de eligibilitate.

Jumătate din timpul de lucru la fermă
O altă condiţie de eligibilitate asumată prin acceptarea finanţării nerambursabile este aceea ca mai mult de 50% din timpul de lucru al beneficiarului de fonduri europene nerambursabile va trebui să se desfăşoare în cadrul fermei proprii.
Pentru Măsura 112 Instalarea tinerilor fermieri, finanţarea nerambursabilă constă în acordarea unei prime de instalare. Sprijinul de instalare este acordat în două tranşe de plată. Prima tranşă este într-un procent de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare, iar cea de a doua tranşă reprezintă 40% din totalul sprijinului.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE , iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4.000 Euro/1 UDE, dar nu va putea depăşi 40.000 de Euro/ exploataţie. Totodată există o serie de condiţii impuse pentru accesarea acestei măsuri de investiţii având ca scop atingerea obiectivelor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală privind îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol şi îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură. Concret, aceste cerinţe vin în sprijinul tinerilor fermieri pentru a atinge obiectivul privind creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here