Apariţia unei interesante lucrări de Economie !

460

carteCu o deosebită plăcere şi mai ales, cu un real interes didactic, semnalăm apariţia unei interesante cărţi de “Sinteze, teste şi rezolvări de probleme de Economie”, semnată de către profesoarele Adriana Richiter, Diana Pociovălişteanu, Cristina Antoaneta Ciungu şi Veronica Arjoca, de la Colegiul Comercial “Virgil Madgearu” din Tg.Jiu, cele care pun în valoare propria experienţă didactică şi oferă un cadru sistematizat şi riguros în vederea evaluării elevilor, dar, mai ales, pentru a realiza un ghid al pregătirii viitorilor candidaţi la învăţământul superior economic.

O lucrare utilă elevilor şi profesorilor

Lucrarea de faţă se aşează în rândul unor instrumente de specialitate, adresându-se elevilor de clasa a XII-a care se pregătesc pentru examenul de bacalaureat şi doresc să realizeze acest lucru în mod ritmic, dar ea se dovedeşte, de asemenea, extrem de utilă şi celor care nu doresc să susţină bacalaureatul la Economie, dar sunt interesaţi să obţină rezultate bune la această materie. Prin intermediul unei astfel de lucrări, distinsele noastre profesoare se străduiesc şi chiar reuşesc să vină în ajutorul profesorilor de Economie, cei care pot să beneficieze, astfel, pentru fiecare temă din programa de bacalaureat, de un rezumat al conţinuturilor, de anumite sinteze interesante şi edificatoare, printr-o serie de teste care clarifică noţiunile economice explicate prin detaliere, ceea ce ajută foarte mult în cazul elevilor care nu-şi pot cumpăra manuale. La o primă analiză critică şi îndeajuns de pertinentă, putem spune că, în linii mari, cartea este structurată în patru capitole, pentru fiecare temă indicată în programă fiind formulate o serie de teste care vizează cunoştinţele economice de bază şi deprinderile de gândire economică cerute candidaţilor la examen. La rândul lor, testele prezentate prezintă unele dificultăţi de sistematizare, fiind însoţite de răspunsuri uşor ambigue, dar şi de rezol¬vări integrale, având grade diferite de dificultate. Consider că nu este cea mai bună soluţie de a reda la începutul fiecărui capitol, ca “pe tavă”, cum se spune, formulele de cal¬cul utilizate, ca şi sinteza teoretică ce se poate plia ideilor corespunzătoare fiecărei teme.

Una dintre „pietrele” pe care tinerii pot să le „ridice” !

Lucrarea pe care v-o propunem este structurată în două secţiuni, prima dintre acestea cuprinzând o sinteză a tematicilor din programa de bacalaureat, iar prin modul unic de sistematizare, exprimare şi ilustrare grafică, putem spune că redă cu fidelitate modul în care autoarele au urmărit permanent o creştere a uşurinţei în asimilarea informaţiilor de către elevi. Un vechi proverb chinezesc spune atât de frumos şi de pilduitor că „Acela ce mută un munte, începe prin a căra pietrele mici”, iar această lucrare, prin strădaniile pe care le presupune, prin structura sa edită şi inedită, se dovedeşte a fi una dintre „pietrele” importante pe care tinerii pot să le „ridice” pentru a absolvi cu succes examenul de economie la bacalaureat şi pentru a privi optimist admiterea în învăţământul superior. La rândul său, fiecare temă inclusă în lucrare este urmată de un set de aplicaţii (grile şi probleme) rezolvate, iar datorită experienţei acumulate de către doamnele profesoare, în calitate de cadre didactice cu vocaţie în acest domeniu, suntem de părere că modelele şi exemplele oferite elevilor sunt de un real folos pentru înţelegerea corectă, logică a paşilor ce trebuie urmaţi în rezolvarea diferitelor aplicaţii. În loc de concluzie, fără teama de a fi „mai tare decât pietrele”, adresând felicitările de rigoare, pe deplin meritate, putem aprecia că elaborarea prezentei lucrări izvorăşte din dorinţa de a oferi metode de rezolvare a problemelor economice şi modele de teste care să vină în sprijinul elevilor ce se pregătesc singuri pentru exa¬menele care îi aşteaptă.

Prof. Vasile Gogonea

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here