Anunț selecție experți în cadrul proiectului ,,Bunicii comunității – Rovinari”

804

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții de natură contractuală vacantă de:
-coordonator de personal de specialitate;
-expert grup țintă;
în cadrul echipei de implementare a proiectului ”Bunicii comunității – Rovinari”, perioada determinată.
Concursul pentru ocuparea funcțiilor de natură contractuală vacantă va avea loc la sediul Primăriei oraș Rovinari, județ Gorj, după cum urmează:
1.În data de 27 iunie 2022, orele 11.00 va avea loc proba scrisă;
2.În data de 30 iunie 2022, orele 11.00 va avea loc interviul.
Dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea funcțiilor de natură contractuală vacantă se depun până la data 17 iunie 2022, orele 16.00, la sediul Primăriei orașului Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, Compartiment Centrul de Informare a Cetățeanului, Registratură.
1.Condiții specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției de natură contractuală vacantă de coordonator de personal de specialitate:
-Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie;
-Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: nu este cazul;
-Experiență generală în muncă de minim 3 ani;
-Experiență specifică în domeniul serviciilor sociale: minim 2 ani.
2.Condiții specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției de natură contractuală vacantă de expert grup țintă:
-Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: nu este cazul;
-Experiență generală în muncă de minim 3 ani;
-Experiență specifică în domeniul resurselor umane sau activități sociale: minim 1 an.
Candidații trebuie să îndeplinească și condițiile prevăzute de art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Relații suplimentare se pot obține la nr. de tel. 0253371095, interior 111

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here