Anunț pentru firme

1773

Firmele au obligația de a depune la Registrul Comerțului declarația de beneficiri reali, iar termenul pe anul 2021 este 1 octombrie – reamintește Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

„Pentru a evita apariția unor erori la înscrierea datelor din declarațiile pe proprie răspundere in Registrul Beneficiarilor Reali, recomandăm tehnoredactarea acestora.

Declarația privind beneficiarii reali poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă şi curier.

În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în vederea evitării aglomerării ghișeelor, recomandăm ca transmiterea cererilor de depunere a declarațiilor privind beneficiarii reali să se facă în principal prin portalul de servicii (portalul de servicii al ONRC). De asemenea, declarațiile se pot depune prin e-mail (adresele de e-mail ale ORCT) sau prin corespondență (poștă/curier).

Declarația anuală privind beneficiarii reali se poate depune și personal la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde persoana juridică are sediul social,  în spații special amenajate în acest sens”, anunță ONRC.

Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice a obligației de depunere a declarației privind datele de identificare ale beneficiarilor reali constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale, reprezentantul persoanei juridice nu depune declarația privind datele de identificare ale beneficiarilor reali, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății, atrage atenția ONRC.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here