Anunț începere implementare proiect POR 2.2, MULTIMIXT TRANS SRL

179

Titlul proiectului: ”CONSTRUIRE SALĂ DE EVENIMENTE”

 

Numele beneficiarului: MULTIMIXT TRANS SRL

 

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului îl constituie cresterea competitivității și dezvoltarea economică și operațională a companiei MULTIMIXT TRANS SRL, prin realizarea unui proiect de investiții ce își propune construirea unei săli de evenimente.

 

Obiectivele specifice ale proiectului: Crearea și menținerea de noi locuri de muncă

 

Valoarea totala a proiectului: 2.384.080,88 lei, din care finanțare nerambursabilă: 1.304.716,27 lei

 

Data începerii poiectului: 28.07.2017

 

Data finalizării proiectului: 31.03.2021

 

Codul MySMIS: 117022

Proiect finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”

 

Autoritatea de Management POR (AM POR): Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Organism intermediar POR (OI POR): Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

MULTIMIXT TRANS SRL
Persoană de contact: DUGULEANĂ SORIN, Administrator
Tel.: 0740132707, E-mail: multimixt@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here