Anul trecut – Aproape 1900 de tone de ajutoare alimentare pentru persoanele defavorizate din Gorj

172

44.304 de persoane din judeţul nostru au fost eligibile, în anul 2012, în cadrul planului anual PEAD-2012. Resursele financiare alocate judeţului au depăşit astfel patru milioane de lei, reprezentând contravaloarea produselor alimentare distribuite. Alimentele au fost alocate din depozitul Consiliului Judeţean Gorj, către cele 70 de primării din judeţ. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură(APIA) este instituţia publică responsabilă de implementarea Programului European de furnizare ajutoare alimentare în beneficiul persoanelor cele mai Defavorizate din România (PEAD).

Resursele financiare alocate judeţului Gorj sunt de 4.226.317,53 lei reprezentând contravaloarea produselor alimentare distribuite, respectiv 1.891 tone, la care se adaugă 1.014.315,5 lei reprezentând TVA, precum şi 169.052,58 lei, respectiv 4% din valoarea produselor, pentru cheltuieli de depozitare, manipulare şi transport a alimentelor către primării, în vederea distribuirii lor către beneficiarii finali. Atât valoarea TVA, cât şi sumele aferente acţiunilor de gestionare, manipulare şi transport sunt sume suportate de la bugetul statului român.
Potrivit Acordului de cooperare, pentru anul 2012 au fost stabilite în vederea distribuirii către persoanele cele mai defavorizate din judeţ următoarele produse alimentare: făină albă de grâu tip 650, în cantitate de 615,728 tone, cu o valoare totală netă de 467.306,94 lei, plus 112.153,67 lei TVA; paste făinoase, în cantitate de 45,012 tone, cu o valoare totală netă de 85117,46 lei, plus 20.428,19 TVA; biscuiţi, în cantitate de 24,074 tone, cu o valoare totală netă de 84.154,82 lei plus 20.197,16 lei TVA. Seria alimentelor continuă cu orez, în cantitate de 297,435 tone, cu o valoare totală netă de 365.351,34 lei, plus 87.684,32 lei TVA; ulei, în cantitate de 291.643 litri, cu o valoare totală netă de 1.429.664,24 lei, plus 343.119,42 lei TVA; de asemenea fasole boabe, în cantitate de 63,203 tone, cu o valoare netă de 246.325,36 lei, plus 59.118,09 lei TVA; mazăre în conservă, în cantitate de 75,093 tone, cu o valoare totală netă de 182.598,39 lei, plus 43.823,61 lei TVA; bulion, în cantitate de 52,441 tone, cu o valoare totală netă de 173.722, 04 lei, plus 41.693,29 lei TVA; roşii în bulion, în cantitate de 68,112 tone, cu o valoare netă de 173.961,32 lei, plus 41.750,72 lei TVA; şi nu în ultimul rând zahăr, în cantitate de 151,783 tone, cu o valoare totală netă de 550.328,93 lei, plus 132.078, 94 lei TVA şi mălai, în cantitate de 207,224 tone, cu o valoare totală netă de 467.783,69 lei, plus 112.268,09 lei TVA.

Produse livrate integral
Până la această dată au fost livrate integral (100%), în depozitul Consiliului Judeţean Gorj, cantităţile de paste făinoase, biscuiţi, fasole boabe, bulion, roşii în bulion, zahăr şi mălai. La produsele alimentare mazăre în conservă şi orez, livrările sunt de 75 %,(55,79 tone) respectiv, 93% (275,44 tone), urmând ca în data de 30 ianuarie să fie atribuite şi restul cantităţilor din aceste produse, 19,30 tone mazăre în conservă şi 22 tone orez.
Referitor la livrările de făină albă de grâu şi ulei, efectuate de operatorul economic VIEM CORPORATION EOOD, sunt la nivel de 39,94 % la făină (208,98 tone), respectiv 3,95 % la ulei (11,52 tone). La această dată livrările acestor două produse alimentare sunt sistate, urmarea a nerespectării clauzelor contractuale de către operatorul economic câştigător al licitaţiei publice desfăşurate în acest sens.
În ceea ce priveşte contractele cu operatorul economic VIEM CORPORATION EOOD pentru produsele alimentare făină şi ulei de floarea soarelui acestea au fost încheiate în data de 22.06.2012, respectiv 04.09.2012, în urma aplicării unor proceduri de achiziţie publică de licitaţie deschisă, prevăzute de legislaţia naţională în vigoare şi de regulamentele comunitare.
Garanţiile de bună execuţie s-au constituit în cuantum de 110% din valoarea contractului pentru furnizarea de ulei de floarea soarelui în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 807/2010 şi în cuantum de 148,06% din valoarea contractului pentru furnizare făină albă de grâu, în conformitate cu prevederile Regulamentului(UE) nr. 562/2011.
“Facem precizarea că produsele alimentare au fost alocate, din depozitul Consiliului judeţean Gorj, către cele 70 de unităţi administrativ – teritoriale (primării), în funcţie de numărul de beneficiari aflaţi pe liste, în vederea distribuirii acestora către persoanele defavorizate. Totodată amintim că se fac demersuri la nivelul Comisie Europene în sensul refolosirii fondurilor comunitare rămase neutilizate ca urmare a rezilierii contractelor pentru furnizarea produselor alimentare făină albă de grâu şi ulei. Menţionăm că, la această dată, cea mai mare parte a cantităţilor de produse alimentare au ajuns deja la beneficiarii finali”, a precizat Constantin Negrea, directorul executiv al APIA Gorj.

Penalităţi şi rezilieri
Listele persoanelor cele mai defavorizate de judeţ, beneficiare ale acestor ajutoare alimentare au fost întocmite de către instituţiile cu atribuţii legale în acest sens, respectiv, Casa judeţeană de Pensii Gorj, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Gorj, Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Gorj, precum şi de către cele 70 de primării organizate la nivel de judeţ.
În acest moment APIA a transmis notificările de reziliere a contractelor la furnizor în care s-au stabilit şi cuantumul penalităţilor pentru părţile din contracte care nu s-au realizat. Această situaţie a fost comunicată şi Comisiei Europene în vederea refolosirii fondurilor comunitare neutilizate aferente acestor contracte.
Andrada Bărăitaru

Categorii de persoane beneficiare de aceste ajutoare
Potrivit legislaţiei în vigoare, categoriile de persoane cărora li s-a instituit un drept privind alocarea de ajutoare alimentare sunt: familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat modificată şi completată; şomerii înregistraţi, potrivit prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată, de asemenea pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie, sau după caz din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună, persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate;
Invalizii, veteranii şi văduvele de război, persoanele care au efectuat stagiul militar, în anii 1950-1961, într-o unitate de muncă, persoanele persecutate din motive etnice în perioada 1940-1945, eroilor martiri şi luptătorilor la Revoluţia din 1989, precum şi cei ai revoltei de la Braşov 1987, unor categorii de artişti interpreţi sau executanţi liber – profesionişti, persoanelor beneficiare ale unui ajutor pentru soţul supravieţuitor, ale căror venituri cumulate, obţinute exclusiv din aceste legi, sunt sub 400 lei/lună.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here