Angajări temporare la Medserv Min

1411

Societatea care asigură servicii medicale pentru mineri și energeticieni, SC MEDSERV MIN SA, face angajări pe perioadă determinată.
Sunt cinci posturi de asistent medical generalist pentru care se organizează concurs. Dosarul de înscriere se depune la secretariatul unității din Târgu-Jiu până la data de 23 septembrie, ora 14.00.
„Dosarul va cuprinde în mod obligatoriu cererea de înscriere la concurs, adresată directorului executiv, copia actului de identitate, certificat de naștere/căsătorie, diplomă de studii, cazier judiciar, adeverință medicală în original, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, curriculum vitae. În cazul în care participanții la concurs au vechime în domeniu, vor depune la dosar certificat de membru eliberat de OAMGMAMR, însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei”, anunță Medserv Min SA.
Concursul va avea loc în data de 24 septembrie.
I.I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here