Angajări pe două posturi vacante la Padeş

314

Primăria comunei Padeș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, de: inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul financiar contabil; inspector (impozite şi taxe), clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul financiar contabil. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor publice sunt: pentru postul de inspector principal – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani; pentru funcţia de inspector asistent – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 3 februarie 2017, ora 09.00 – proba scrisă; 8 februarie 2017, ora 10.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea posturilor amintite mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here