Angajări pe cinci posturi vacante la Primăria Bîlteni

416

Primăria comunei Bîlteni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează: consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul urbanism; consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul agricol; consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Achiziţii publice, investiţii; consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Achiziţii publice, investiţii; consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Taxe şi impozite locale, executări creanţe fiscale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor publice sunt: pentru consilier – Compartimentul urbanism – studii superioare de lungă durată, profil tehnic, specializarea inginer construcţii, vechime de minimum nouă ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; pentru consilier – Compartimentul agricol – studii superioare de lungă durată, specializarea inginer cadastru, vechime de minimum nouă ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; pentru consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Achiziţii publice, investiţii – studii superioare economice de lungă durată, vechime de minimum cinci ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; pentru consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Achiziţii publice, investiţii – studii superioare de lungă durată, profil tehnic-inginer; pentru consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Taxe şi impozite locale, executări creanţe fiscale – studii superioare economice de lungă durată, vechime de minimum nouă ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 noiembrie 2016, ora 09.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 14 decembrie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 16 decembrie 2016, ora 11.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea posturilor amintite mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here