Angajări multiple la administraţia locală din Turceni

319

Continuă seria angajărilor în administraţiile publice locale din Gorj! Cea mai recentă şi bogată ofertă vine de la Primăria Turceni care recrutează un director pentru Serviciul Public, precum şi un administrator şi doi muncitori pentru Serviciul Ecarisaj.

Primăria oraşului Turceni organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de conducere, vacante de director în cadrul Serviciului Public Orăşenesc. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic, economic, juridic sau administrativ; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minim 3 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 9 decembrie 2016, ora 15.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 20 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 22 decembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu.
Tot în decembrie, şi Serviciul Public Turceni organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale, vacante, în cadrul Compartimentului ecarisaj, de: administrator; muncitor necalificat – două posturi de execuţie. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru administrator – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; pentru posturile de muncitor necalificat – studii medii (şcoală profesională sau liceu); unul din posturi necesită permis de conducere categoria B. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 12 decembrie 2016, ora 15.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 20 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 22 decembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea posturilor amintite mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here