Angajări masive la Direcţia condusă de Marian Rotaru

483

Nu mai puţin de șapte posturi de asistent medical sunt scoase la concurs de Direcţia Publică de Patrimoniu Târgu-Jiu pentru unităţile de învăţământ din municipiu, acolo unde există cabinete de medicină şcolară. Deficitul de personal pe cabinetele şcolare medicale era de multă vreme o problemă pentru Direcţia de Patrimoniu, condusă de fostul primar al comunei Leleşti, Marian Rotaru.

Direcţia Publică de Patrimoniu Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a șapte posturi contractuale vacante de: asistent medical principal (trei posturi); asistent medical (trei posturi); asistent medical debutant. Pentru a ocupa aceste posturi, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: pentru posturile de asistent medical principal – absolventă şcoală postliceală sanitară cu specializarea asistent medical generalist, vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului de minim 5 ani; pentru posturile de asistent medical – absolventă şcoală postliceală sanitară cu specializarea asistent medical generalist, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de cel puţin 6 luni; pentru postul de asistent medical debutant se cere doar ca viitoarele candidate să fie absolvente de şcolară sanitară postliceală cu specializarea asistent medical generalist, necerându-se vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea celor șapte posturi amintite mai sus se depun la sediul Direcţiei Publice de Patrimoniu şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here