Angajări la Primăria Tismana

276

Primăria oraşului Tismana organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor contractuale de execuţie, temporar vacante, de: asistent medical comunitar debutant şi mediator sanitar debutant. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Singura condiţie specifică necesară în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei de asistent medical debutant este ca viitorii candidaţi să fie absolvenţi de studii postliceale absolvite cu diplomă în specialitatea asistent medical generalist, vechimea în muncă nefiind necesară. De asemenea, pentru postul de mediator sanitar debutant se solicită numai ca doritorii acestui post să fie absolvenţi ai unui curs de formare de mediator sanitar.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 5 septembrie 2016 – termenul limită de depunere a dosarelor; 12 septembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 14 septembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea posturilor amintite mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here