Angajări la Primăria Bumbeşti-Jiu

440

Primăria orașului Bumbești-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de: inspector de specialitate – Compartimentul Casa de cultură; muncitor necalificat – Serviciul Public Administrativ – Compartimentul Salubritate Stradală şi Spaţii Verzi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de inspector de specialitate sunt: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic, administrativ sau tehnic – specializare management; cunoştinţe operare PC; disponibilitate pentru deplasare în teren şi program prelungit; vechime în specialitatea studiilor de minimum cinci ani. De asemenea, pentru postul de muncitor necalificat – Compartimentul salubritate stradală şi spaţii verzi, candidaţii trebuie să aibă studii gimnaziale sau medii, precum şi disponibilitate program prelungit sau pe timp de noapte.
Data limită pentru depunerea dosarelor este 13 august, ora 16.00. Pentru postul de muncitor, proba practică va avea loc pe 26 august, ora 10.00, iar interviurile se vor susţine o zi mai târziu, la aceeaşi oră. De asemenea, candidaţii la funcţia de inspector de specialitate, vor susţine examenul scris în data de 25 august, iar interviurile se vor desfăşura pe 27 august, la ora 10.00.
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here