Angajări la DPPS Târgu-Jiu şi Arcani

299

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici face, în această perioadă, selecţie pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar al comunei Arcani. Un alt concurs pentru încadrarea pe un post vacant se va derula la nivel local, la Târgu-Jiu, acolo unde Direcţia Publică de Protecţie Socială are nevoie de un şofer.

Direcţia Publică de Protecţie Socială (DPPS) Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de şofer treapta I, Compartimentul administrativ al DPPS. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: să fie absolvent de studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; posedă permis de conducere categoria B; vechime în muncă şi în meseria de şofer de minimum trei ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 17 martie 2016, ora 17.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 28 martie 2016, ora 10.30 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Arcani. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum doi ani. Proba scrisă a concursului se va derula pe 4 aprilie, ora 10.00, urmând ca data şi ora interviului să fie comunicate ulterior. Procedura de concurs se va desfăşura la sediul ANFP din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti.
Pentru înscrierea la aceste concursuri, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here