Angajări la Casa Judeţeană de Pensii

268

Casa Judeţeană de Pensii Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, de: inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului financiar contabilitate şi evidenţă contribuabili – 2 posturi; inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului plăţi prestaţii şi pensii internaţionale. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţelor Economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum nouă ani. Proba scrisă a examenului va avea loc pe 15 iunie, de la ora 10.00, urmând ca data şi ora interviurilor să fie stabilite şi comunicate ulterior candidaţilor. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la finele acestei luni şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here