Angajări în masă la Primăria Turceni

293

Administraţia locală din oraşul Turceni a scos la concurs mai multe posturi vacante în cadrul primăriei. Este vorba de patru posturi de inspectori de specialitate şi consilieri, precum şi funcţia de director în cadrul Serviciului Public al oraşului Turceni.

Primăria oraşului Turceni organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii contractuale de execuţie de inspector de specialitate (o funcţie gradul debutant şi o funcţie gradul II), şi două funcţii contractuale de execuţie de consilier (o funcţie gradul debutant şi o funcţie gradul II), funcţii contractuale vacante pe perioadă determinată în cadrul compartimentului Management de proiecte din aparatul de specialitate al primarului oraşului Turceni. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoştinţe operare PC; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minim un an pentru funcţiile de consilier şi inspector de specialitate, gradul asistent; nu necesită vechime pentru funcţiile de grad debutant.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 iulie 2016, ora 15.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 26 iulie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 28 iulie 2016, ora 10.00 – proba interviu.

Examen pe 27 şi 29 iulie pentru postul de director
Tot în această perioadă, Primăria Turceni organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de conducere vacante de director, funcţie contractuală vacantă în cadrul Serviciului Public. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic, economic, juridic sau administrativ; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minim 3 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 iulie 2016, ora 15.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 27 iulie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 29 iulie 2016, ora 10.00 – proba interviu.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here