ANFP organizează concurs de promovare pentru un post de şef în cadrul CJ Gorj

926

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 aprilie 2019 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 9 mai 2019, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP și trebuie să conţină: formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; copia actului de identitate; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul administrativ.
IZABELLA MOLNAR

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here