ANDPDCA: Fonduri pentru organizațiile neguvernamentale

964

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) a activat linia de finanțare destinată organizațiilor neguvernamentale, care doresc să înființeze sau dezvolte servicii de zi, de respiro sau de asistență și suport pentru persoanele cu dizabilități. ,,Proiectul de Ordin privind aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2021 se află deja în dezbatere publică pe website-ul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Între timp lucrăm la documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte de către ONG-uri, care va fi disponibilă pe websiteul nostru www.andpdca.gov.ro, după aprobarea Ordinului de Ministru”, a anunțat conducerea ANDPDCA. Potrivit proiectului, sunt finanțate proiecte ce corespund obiectivului specific: prevenirea instituţionalizării prin înfiinţarea și/sau diversificarea de servicii sociale acordate care să răspundă nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilităţi, stabilit de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții. Activităţile eligibile sunt următoarele: înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro, servicii de asistență și suport, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilităţi; dezvoltarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro, servicii de asistență și suport, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilităţi. – Proiectele vor cuprinde informaţii despre scopul, obiectivele specifice, activităţile, costurile asociate şi rezultatele urmărite, evaluabile pe baza unor indicatori precişi, a căror alegere este justificată. Finanţarea acordată pentru derularea proiectelor se suspendă în situaţia în care ANDPDCA se sesizează sau este sesizată de alte autorități de control competente cu privire la utilizarea neconformă a fondurilor alocate și după caz, se sistează în situaţia în care ANDPDCA constată că fondurile alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevăzute în contractele de finanţare încheiate. Totodată, ANDPDCA poate cere, în condiţiile în care clauzele contractuale nu au fost respectate de către beneficiar, restituirea, parţială sau integrală, a finanţării. Pe baza documentelor justificative, ANDPDCA va deconta sumele cheltuite de beneficiar pentru implementarea proiectului, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul bugetar.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here