Analize gratuite, cu bilet de trimitere

3167

Persoanele care cotizează la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pot beneficia de analize medicale gratuite, dar în anumite condiţii. Aceste investigaţii se acordă însă în baza unor criterii, iar dacă sunt încălcate, pacienţii sau laboratoarele trebuie să suporte contravaloarea tuturor analizelor decontate iniţial de Casa de Asigurări de Sănătate. La nivelul judeţului Gorj, mai multe laboratoare de analize medicale se află în relaţie contractuală cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate.

Pentru a beneficia de analize medicale, pacientul trebuie să prezinte un formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în două exemplare şi are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Prin excepţie, biletele de trimitere pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru afecţiunile cuprinse în unele programe naţionale de sănătate: diabetul şi bolile de nutriţie, precum şi cele pentru afecţiunile oncologice, au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice. Pentru celelalte boli cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice specifice este de până la 60 zile calendaristice. De asemenea, dacă în perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice un asigurat se internează în spital fără ca investigaţiile recomandate să fie efectuate în ambulatoriu anterior internării, biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea.
Gorjenii, care doresc să beneficieze de analize medicale gratuite, se pot programa la oricare dintre laboratoarele aflate în relaţie contractuală cu CJAS Gorj, lista completă a acestora aflându-se pe pagina de internet a instituţiei.

Lista analizelor decontate de stat
Persoanele asigurate pot beneficia de următoarele analize gratuite: Hematologie: hemoleucograma completă, numărătoare reticulocite, VSH. Examen al frontului sanguin, determinare grup sanguin ABO, determinare Rh, timp quick şi INR, APTT, fibrinogenemie; Biochimie serică şi urinară: proteine totale serice, electroforeza proteinelor serice, feritina serică, uree serică, acid uric seric, creatinina serică, bilirubina totală, bilirubina directă, glicemie, colesterol seric total, HDH colesterol, LDL colesterol, trigliceride serice, TGP, TGO, cretininkinaza CK, gama GT, fosfataza alcalină, sodiu seric, potasiu seric, calciu seric total, calciu ionic seric, sideremie, fosfor, examen complet de urină, dozare proteine urinare, microalbuminuria, dozare glucoza urinară, creatinina urinară; Imunologie: TSH, FT, parathormonul seric (PTH), hormonul foliculinostimulant, hormonul luteinizant, cortizol, testosteron, estradiol, progesteron, prolactina, anti-HAV IG M, AG HBs, anti HCV, testare HIV, ASLO, VDRL, confirmare TPHA, antigen Helicobacter Pylori, complement seric C3, complement seric C4, IgG seric, IgA seric, IgM seric, IgE seric, proteina C reactină, factor rheumatoid, ATPO, PSA, FREE PSA; Exsudat faringian: examen bacteriologic exsudat faringian, examen funginc exsudat faringian; Examene urină: urocultură, examen fungic de urină; Examene materii fecale: coprocultură, examen micologic materii fecale, examen coproparazitologic, depistare hemoragii oculte; Examene secreţii vaginale: examen microscopic nativ și colorat, cultura şi identificare bacteriană, examen microscopic nativ şi colorat, cultura şi identificare fungică; Examene din secreţii uretrale: examen microscopic nativ şi colorat, cultura şi identificare bacteriană, examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică; Examene din secreţii otice; Examene din secreţii nazale; Examene din secreţii conjunctivale; Examene din colecţie purulentă: examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană, examen microscopic nativ şi colorat, cultura şi identificare fungică; Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice: antibiograma, antifungigrama.
Gratuite sunt şi examinările histopatologice şi citologice: piesa prelucrată la parafină, bloc inclus la parafină cu histopatologic, diagnostic histopatologic pe lamă, examen histopatologic cu coloraţii speciale, citodiagnostic spută prin incluzii parafină, citodiagnostic secreţie vaginală, examen citohormonal, ciodiagnostic lichid de puncţie, teste imunohistochimice, examen Babeş-Papanicolau.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here