Amenzi usturătoare pentru părinţii care nu-şi trimit copiii la şcoală

387

Noul Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar prevede sancţiuni usturătoare pentru părinţii care nu-şi trimit copiii la şcoală.

Părintele sau tutorele legal instituit are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. În caz contrar, potrivit noului Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aceştia pot fi amendaţi sau obligaţi să presteze muncă în folosul comunităţii. „Părintele/tutorele legal instituit care nu asigură şcolarizarea elevului pe perioada învăţământului obligatoriu poate fi sancţionat cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale se realizează de către persoane împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ”, se precizează în regulament. În acesta se mai precizează că părinţii sunt obligaţi să ia legătura cu profesorii cel puţin o dată pe lună. „Părintele/tutorele legal instituit al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. Prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit va fi consemnată în caietul profesorului pentru învăţământ preşcolar, profesorului pentru învăţământ primar, profesorului diriginte cu nume, dată şi semnătură”, se mai menţionează în regulament. Totodată, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevilor vor răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de aceştia. În regulament se mai precizează şi faptul că elevii din învăţământul primar vor fi însoţiţi, în mod obligatoriu, de către părinţi, tutori sau susţinători legali până la intrarea în unitatea de învăţământ; la terminarea orelor de curs vor fi preluaţi tot de aceştia. În cazul în care părinţii nu pot face asta, poate fi împuternicită o altă persoană.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here