Amenzi pentru etichetare şi păstrare incorectă a produselor alimentare

274

În cursul lunii trecute, direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor au desfăşurat activităţi de control în unităţi din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi pe domenii de activitate, precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe. Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate, precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.
La nivel naţional, în unităţile din industria agroalimentară s-au efectuat 7.784 controale, în urma cărora au fost aplicate 185 de amenzi în valoare de 466.800 de lei şi au fost acordate 138 de avertismente. Totodată, în Gorj, inspectorii sanitar-veterinari au aplicat sancţiuni contravenţionale în cuantum de 9.000 de lei. Motivele sancţionării s-au referit la: lipsa fişelor de aptitudini la personal, lipsa monitorizării temperaturilor de păstrare, nerespectarea vecinătăţilor – caserole cu mici lângă îngheţata preambalată, produse de patiserie parţial etichetate, lipsa contactului DDD (dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare), depozitarea băuturilor alcoolice şi răcoritoare direct pe paviment, lipsa fişelor de aptitudini la personal, lipsa contractului DDD, produse de patiserie nepreambalate expuse neprotejat, sectorizarea necorespunzătoare a băuturilor răcoritoare, lângă detergenţi şi materiale de construcţie, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, expunerea spre comercializare şi depozitarea pe raftul de comercializare a unor produse alimentare neconforme cu modificări organoleptice, lipsa echipamentului complet de protecţie sanitară.
De asemenea, în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise, precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here