Ambulanța Gorj caută statistician medical debutant

29

Serviciul Județean de Ambulanță Gorj organizează concurs, la sediul unității, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de statistician medical debutant. Candidații trebuie să aibă diplomă sau certificat ori adeverință de absolvire a unui curs de operator calculator.

Condițiile generale de participare la concursul organizat de Serviciul Județean de Ambulanță Gorj sunt cele cuprinse în art. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar condițiile specifice de participare la concurs sunt: diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii; diplomă/certificat/adeverință de absolvire a unui curs de operator calculator.
Calendarul de desfășurare a concursului de angajare este următorul: selecția dosarelor – 25.01.2018; proba scrisă – – 31.01.2018, ora 10.00; interviul – 05.02.2018, ora 10.00;
Tematica și bibliografia de concurs se afișează la avizierul unității din Târgu Jiu și pe site-ul unității: www.ambulantagorj.ro.
Înscrierile se fac la sediul unității, compartimentul R.U.N.O.S., până la data de 22.01.2018, ora 15.00.
Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii se pot obține la sediul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, Compartimentul RUNOS, tel/fax: 0253210648/0253210074.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here