Albeni și Roșia de Amaradia, eligibile la finanțare europeană pentru dezvoltarea condițiilor de viață

2074

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte „POR/8/8.1/B/2/7 regiuni” din cadrul Axei prioritare 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.2, Operațiunea B „Centre comunitare integrate”, aprobat prin Ordinul MDLPA nr.765/07.06.2021.

Documentul conține informațiile specifice necesare în vederea lansării apelului de proiecte „POR/8/8.1/B/2/7 regiuni”, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicația MY SMIS. Data și ora închiderii apelului de proiecte este 30 noiembrie 2021, ora 12.00. Acest apel de proiecte va fi de tip necompetitiv, cu termen-limită de depunere de 6 luni, și se adresează solicitanților de finanțare care se regăsesc pe Lista celor 139 de comunități cu tip de marginalizare peste medie și severă (Anexa 14 la Ghidul specific), care constituie comunitățile supuse intervențiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate. Pe lista celor 139 de comunități cu tip de marginalizare peste medie și severă se regăsesc și două localități din județul Gorj, fiind vorba despre Roșia de Amaradia și Albeni. Alocarea prezentului apel de proiecte POR/8/8.1/B/2/7 regiuni este de 17.745.960,99 milioane euro, din care 11.488.529,63 milioane euro – FEDR și 4.595.411,85 milioane euro – contribuţie naţională (bugetul de stat). POR 2014-2020 finanțează proiecte care contribuie la obiectivul general de creştere a competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să-şi poată gestiona în mod eficient resursele şi să-şi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here