Al doilea post de adjunct de la APIA, scos la concurs de ANFP

575

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici(ANFP) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură: director executiv adjunct – coordonator al activităţii de control pe teren şi economic – Centrele judeţene: Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botoşani, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Mureş, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş.

Cel de-al doilea post de director adjunct al APIA Gorj a fost scos la concurs de ANFP, în vederea ocupării! La ora actuală, APIA Gorj este condusă de directorul executiv Constantin Negrea, iar primul post de director adjunct este ocupat de Mihai Versin. “S-a scos la concurs cel de-al doilea post de director executiv adjunct, care în prezent nu este ocupat de nimeni, fiind vacant. Sperăm ca, în urma concursului organizat, să vină cineva competent pe funcţie, deoarece munca noastră este una laborioasă şi avem mult de lucru”, a declarat Mihai Versin, adjunctul APIA Gorj.

Concursul va fi la Bucureşti
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; studii de master sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 3 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 august 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP din Bucureşti până la finele acestei săptămâni, tot acolo urmând a fi susţinute şi probele de concurs, şi trebuie să conţină: copia actului de identitate; formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau adeverinţă care arată vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere); adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care dovedește că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

2 COMENTARII

    • Director adjunct, al doilea, la Apia Gorj dl Ecobici?! A, un maaaare profesionist! Oare o fi știind ce înseamnă GPS, așa că idee?! Sau straturi de referință, IPA, GIS sau mai mult siv-gis?!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here