Ajutorul de deces a fost majorat! Mii de plăţi, în Gorj

1843
SANYO DIGITAL CAMERA

Din data de 15 martie 2019, suma acordată drept ajutor de înmormântare a fost majorată cu 1.000 de lei! Anul trecut, numai la nivelul judeţului Gorj, Casa Judeţeană de Pensii a acordat peste 3.500 de astfel de ajutoare.

Majorarea cuantumului ajutorului de deces se regăsește în Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, care a fost publicată în Monitorul Oficial pe 12 martie 2019 și care se aplică din data de 15 martie 2019. Potrivit legii, sumele care se acordă acum, ca ajutor de deces sunt: în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, valoarea ajutorului este de 5.163 de lei; în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, suma de bani alocată este de 2.582 de lei. Până la data de 14 martie a.c., ajutorul de deces a avut o valoare de: în cazul decesului asiguratului sau pensionarului – 4.162 de lei; în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului – 2.081 de lei. Potrivit unei situaţii furnizate de conducerea CJP Gorj, instituţia a plătit anul trecut 3.539 de ajutoare de deces pentru pensionari şi asiguraţi, valoarea totală achitată pentru acestea fiind de 14.188.963 de lei. De asemenea, numai în luna ianuarie a acestui an, reprezentanţii CJP Gorj au plătit 398 de astfel de ajutoare, cuantumul oferit pentru acestea fiind de 1.627.942 de lei.În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor financiar o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Potrivit conducerii CJP Gorj, ajutorul de deces poate fi solicitat în termen de maximum trei ani de la data decesului şi se plăteşte în trei zile lucrătoare de la momentul solicitării. Actele care trebuie depuse alături de cererea de solicitare sunt: acte de stare civilă din care să reiasă gradul de rudenie cu decedatul, dovada suportării cheltuielilor ocazionate de decesul pensionarului, declaraţie pe propria răspundere că a suportat cheltuielile, copie după certificatul de deces, certificatul de deces în original, copie act de identitate. Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces nu este condiţionat de îndeplinirea stagiului de cotizare. Pentru a primi acest ajutor, solicitantul nu trebuie să fi realizat un anumit stagiu de cotizare, iar după ce se efectuează plata ajutorului, pe spatele certificatului de deces se va înscrie menţiunea ,,Achitat”. De asemenea, conform legislaţiei schimbate anul trecut, dacă până în 2017 inclusiv plata ajutorului de deces cădea în sarcina angajatorului, din 2018 acest lucru s-a schimbat. Astfel, ,,ajutorul de deces se plătește, de către Casa Județeană de Pensii, începând cu data de 1 ianuarie 2018, în cazul pensionarului sau al asiguratului sistemului public de pensii prevăzut la art.6 alin (1) pct.I, II și IV și alin (2) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv al unui membru de familie al acestuia, în termen de trei zile lucrătoare de la solicitare”.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here