Ajutor de minimis pentru dezvoltarea ecoturismului

364

Programul Pilot Start Up Mediu Ecoturism, măsură de ajutor de minimis care vizează stimularea conservării naturii în contextul tranziţiei la economia verde, a fost aprobat săptămâna trecută de Guvern. Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a unor proiecte care au ca scop conservarea şi dezvoltarea zonelor care au asociate arii protejate, prin implementarea conceptului de destinaţie de ecoturism. Este vorba de proiecte pentru: dezvoltarea de infrastructură de acces, de refugii montane cu rol de adăpost şi informare turistică, de infrastructură de informare şi interpretare a naturii şi culturii locale şi facilităţi pentru servicii locale de ecoturism; creşterea capacităţii resurselor umane pentru managementul şi administrarea destinaţiei la nivelul zonelor ce au asociate arii naturale protejate.
Şi la nivelul judeţului Gorj, schema de minimis se adresează unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziuni administrativ-teritoriale ale acestora, instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale, operatorilor economici, muzeelor, instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare şi instituţiilor de învăţământ superior acreditate, întreprinderilor unice, cu excepţia celor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, în producţia primară a produselor agricole, în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole, desfăşoară activităţi legate de export către state terţe sau către state membre sau desfăşoară activităţi care favorizează utilizarea produselor naţionale în detrimentul celor importate. Cuantumul finanţării va fi egal cu cheltuielile eligibile ale proiectului, fără a se putea depăşi, la data semnării contractului de finanţare nerambursabilă, echivalentul în lei al nivelului maxim al ajutorului de minimis de 200.000 euro.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here