Ajutoare de deces de peste 8,4 milioane de lei, achitate gorjenilor

376

Peste 8,4 milioane de lei a achitat Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Gorj, în primele opt luni ale acestui an, cu titlu de ajutor de deces. Sumele sunt unele mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi ca urmare a majorării indemnizaţiei, ce s-a făcut potrivit unui act normativ la începutul acestui an.

Cuantumul ajutorului de deces a crescut considerabil, potrivit prevederilor Legii nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Conform acesteia, din luna ianuarie a anului curent, ajutorul de deces s-a majorat cu peste 1.000 de lei în cazul ajutorului acordat pentru decesul asiguratului şi cu peste 500 de lei în cazul decesului unui membru al familiei asiguratului. Din luna februarie a anului trecut, cuantumul ajutorului fusese fixat la 3.131 de lei (decesul asiguratului), respectiv 1.566 de lei (decesul unui membru de familie). “De la 1 ianuarie şi până la 31 iulie 2018, instituţia noastră a plătit 2.131 de ajutoare de deces în valoare de 8.484.407 lei din care: ajutoare de deces pentru asiguraţi – 109 cazuri în valoare de 375.194 de lei; ajutoare de deces pentru pensionari – 2.022 de cazuri în valoare de 8.109.213 lei”, se arată în informarea transmisă de conducerea CJP Gorj. Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor financiar o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Potrivit conducerii CJP Gorj, ajutorul de deces poate fi solicitat în termen de maximum trei ani de la data decesului şi se plăteşte în cel mult 24 de ore de la momentul solicitării. Actele care trebuie depuse alături de cererea de solicitare sunt: acte de stare civilă din care să reiasă gradul de rudenie cu decedatul, dovada suportării cheltuielilor ocazionate de decesul pensionarului, declaraţie pe propria răspundere că a suportat cheltuielile, copie după certificatul de deces, certificatul de deces în original, copie act de identitate. Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces nu este condiţionat de îndeplinirea stagiului de cotizare. Concret, din luna ianuarie a acestui an, CJP Gorj acordă pentru decesul asiguraţilor suma de 4.162 de lei, iar pentru decesul unui membru de familie al acestora se va acorda o sumă de 2.081 de lei. Pentru a primi acest ajutor, solicitantul nu trebuie să fi realizat un anumit stagiu de cotizare, iar după ce se efectuează plata ajutorului, pe spatele certificatului de deces se va înscrie menţiunea ”Achitat”. De asemenea, potrivit legislaţiei schimbate la începutul acestui an, dacă până anul trecut plata ajutorului de deces cădea în sarcina angajatorului, din 2018 acest lucru se schimbă. Astfel, “ajutorul de deces se plătește, de către Casa Județeană de Pensii, începând cu data de 1 ianuarie 2018, în cazul pensionarului sau al asiguratului sistemului public de pensii prevăzut la art.6 alin (1) pct.I, II și IV și alin (2) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv al unui membru de familie al acestuia, în termen de trei zile lucrătoare de la solicitare”.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here