AJPIS Gorj a achitat prestaţii sociale de peste 15 milioane de lei

471

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj a achitat în aceste zile toate prestaţiile aferente lunii iunie 2017, valoarea totală a acestora depăşind suma de 15,7 milioane de lei.

Această sumă a fost achitată către nu mai puţin de 88.586 de beneficiari de prestaţii sociale din judeţ. “În luna iulie, valoarea plăţilor efectuate de instituţia noastră cu titlu de prestaţii sociale a fost 15.760.937 de lei pentru un număr de 88.586 de beneficiari astfel: pe alocaţia de stat pentru copii s-au virat 5.502.872 lei pentru 50.990 de beneficiari, 3.035.446 lei au mers către plăţile făcute pentru 2.105 persoane care încasează indemnizaţii pentru creşterea copilului, 1.316 gorjeni au primit stimulente de inserţie în cuantum de 864.694 de lei, iar suma de 82.775 de lei a mers către cei 134 de beneficiari din judeţ îndreptăţiţi să primească beneficii sociale având în grijă ori aflându-se în concediu de creştere a copilului cu dizabilităţi, conform OUG nr. 111/2010 art. 31 şi 32”, a declarat directorul executiv al AJPIS Gorj, Natalia Moreanu.
De asemenea, tot pentru luna iunie, s-au făcut în iulie şi următoarele plăţi: 23.626 de beneficiari au primit 4.064.000 de lei reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap; s-au plătit ajutoare de încălzire restante în număr de 31 cu o valoare totală de 696 de lei. Totodată, AJPIS Gorj a achitat şi prestaţii sociale pentru 4.580 de beneficiari de venit minim garantat din judeţ, cuantumul acestora fiind de 1.091.132 de lei. În iulie, instituţia judeţeană a plătit alocaţii de plasament de 328.098 de lei pentru 499 de beneficiari, s-au plătit 5.256 de alocaţii pentru susţinerea familiei în valoare de 763.370 de lei, trei indemnizaţii lunare de acomodare în cuantum de 5.100 de lei, precum şi 46 de indemnizaţii lunare de hrană pentru bolnavii de HIV/SIDA – 22.754 de lei.
Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt: evaluarea contextului familial; veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; condiţiile de locuire; starea de sănătate şi gradul de dependenţă. Statul acordă drepturile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Beneficiile de asistenţă socială se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de acte doveditoare. Totodată, titularii beneficiilor sociale au obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termenele de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea pentru ajutor social, zece zile de la data la care a intervenit modificarea la alocaţie pentru susţinerea familiei şi cinci zile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în cazul în care nu fac acest lucru urmând să se supună consecinţelor legii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here