AJFP Gorj: Firmele vor fi scutite de impozitul pe profitul reinvestit în echipamente

463

Conducerea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj reaminteşte contribuabililor că, începând cu data de 1 iulie 2014, profitul investit în echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este scutit de impozit. Scutirea se aplică pentru profitul reinvestit în echipamentele tehnologice, considerate noi, produse şi/sau achiziţionate după 1 iulie 2014 şi puse în funcţiune până la data de 31 decembrie 2016, inclusiv.

Vor fi scutite de impozit doar echipamentele noi. “Echipamentele tehnologice considerate noi sunt cele care nu au fost utilizate anterior datei achiziţiei. Prin producţia de echipamente tehnologice se înţelege realizarea acestora în regie proprie. De asemenea, profitul investit reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, în anul punerii în funcţiune a echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă. Profitul contabil brut cumulat de la începutul anului este profitul contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, înregistrat în trimestrul/anul punerii în funcţiune a echipamentelor tehnologice respective, fără a lua în considerare sursele proprii sau atrase de finanţare a activelor menţionate la art. 19^4 alin. (1) din Codul fiscal”, a precizat Marin Ciumag, şeful AJFP Gorj.

Profitul contabil nu va fi impozitat
Acesta mai menţionează că: “pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2014, în aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut înregistrat începând cu data de 1 iulie 2014 şi investit în echipamente tehnologice produse şi/sau achiziţionate şi puse în funcţiune după aceeaşi dată. Pentru contribuabilii care au obligaţia de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situaţia în care se efectuează investiţii în trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea. În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care devin plătitori de impozit pe profit în cursul anului, pentru aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut cumulat de la începutul anului investit în echipamente tehnologice, puse în funcţiune începând cu trimestrul în care aceştia au devenit plătitori de impozit pe profit”.

Scutirea se calculează trimestrial sau anual
De asemenea, scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârşitul exerciţiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurenţa profitului contabil înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar. În cazul în care la sfârşitul exerciţiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizează la rezerve suma profitului investit.
Rezerva constituită nu intră sub incidenţa prevederilor art. 22, alin. (6), urmând să se impoziteze la momentul utilizării sub orice formă, precum şi în cazul operaţiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii, dacă societatea beneficiară nu preia această rezervă.
Pentru echipamentele tehnologice, care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru investiţiile puse în funcţiune parţial în anul respectiv, în baza unor situaţii parţiale de lucrări. În acest caz, scutirea se acordă pentru valoarea echipamentelor tehnologice în curs de execuţie înregistrate în perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2016 şi puse în funcţiune în aceeaşi perioadă. În cazul în care echipamentele tehnologice respective sunt înregistrate, parţial în imobilizări corporale în curs de execuţie înainte de data de 1 iulie 2014 şi parţial după data de 1 iulie 2014, scutirea de impozit pe profit se aplică numai pentru partea înregistrată în imobilizări corporale în curs de execuţie începând cu data de 1 iulie 2014 şi care este cuprinsă în valoarea echipamentului tehnologic pus în funcţiune până la data de 31 decembrie 2016, inclusiv.

Respectarea obligaţilor de către contribuabilii gorjeni
Contribuabilii care beneficiază de scutirea profitului reinvestit, au obligaţia de a păstra în patrimoniu echipamentele tehnologice respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. În cazul nerespectării acestei condiţii, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii, potrivit legii. În acest caz, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale rectificative. Persoanele care beneficiază de scutirea profitului reinvestit nu pot opta pentru metoda de amortizare accelerată pentru echipamentele tehnologice respective.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here