Agricultura pe înţelesul tuturor – Arbuștii fructiferi – 4 – Căpșunul – 4

360

1.1.2 – Cultura multianuală a căpșunului presupune menținerea acestuia în exploatare timp de 3 ani.
Pregătirea terenului se face ca și pentru cultura anuală, dar nu se mai face modelarea terenului, deoarece această cultură se face în rânduri simple. Epoca de plantat este toamna, primăvara sau vara. Plantarea de toamnă se face începând cu a doua jumătate a lunii august în regiunile cu ploi suficiente în această perioadă sau în regim de irigare. Până la sfârșitul toamnei tinerele plante se înrădăcinează bine, dar formează puțin muguri de rod, iar anul următor este fără rod sau cu rod puțin. Plantările târzii de toamnă (după 15 octombrie) dau slabe rezultate căci rareori plantele au suficient timp pentru o bună înrădăcinare și deci rezistă greu peste iarnă. În zonele deluroase sau nordice se recomandă plantarea în primăvară (martie – aprilie) unde primăverile sunt de regulă umede iar, toamnele scurte și secetoase și se face cu stoloni refrigerați. În anul plantării nu se obțin recolte, ba chiar se recomandă eliminarea eventualelor inflorescențe care au apărut pentru a nu împiedica o bună dezvoltare a tinerelor plante. Plantarea de vară între 15 iulie și 15 august se face cu stoloni refrigerați sau recoltați direct din câmp și dă cele mai bune rezultate căci plantele au o bună înrădăcinare și chiar diferențiază suficienți muguri de rod pentru anul următor. Se impune irigarea repetată și utilizarea unui material săditor de bună calitate. Schema de plantare este în rânduri simple, la 80 – 90 cm între ele și 20 – 25 cm între plante pe rând sau în benzi de două rânduri distanțate la 30 – 40 cm între ele și 75 – 80 cm între benzi. Densitatea în primul caz este de 44 – 62.000 plante / ha și de 55 – 85.000 plante / ha în cel de-al doilea caz. Tehnica plantării este asemănătoare cu cea descrisă la cultura anuală. Îngrijirea culturii presupune aceleași operațiuni ca și la cultura anuală. După recoltare se ridică mulciul de pe teren, se prășește repetat manual și mecanic cultura la interval de trei săptămâni pentru a elimina tasarea terenului din timpul recoltării și a elimina eventualii stoloni de prisos. În culturile de 2 ani sau mai vechi după recoltat se face și cositul pentru a înlătura formațiunile vechi și a stimula apariția altora noi, tinere, apte de recolte bune în anul următor. După ridicarea resturilor vegetale cosite se administrează 100 – 150 kg azotat de amoniu / ha și se irigă. Astfel plantele iernează mai bine și dau și producții mai mari.
1.2 – Cultura căpșunului remontant presupune înflorire permanentă în perioada de vegetație, din aprilie – mai până în octombrie – noiembrie și deci o rodire de 150 – 160 zile cu două vârfuri de producție și un minim (în iulie – august). Pregătirea terenului este comună cu celelalte tipuri de cultură. Epoca de plantat cea mai bună este toamna sau primăvara, cu material săditor numai din soiuri remontante. Schema de plantat este cea recomandată pentru cultura multianuală. Și densitățile sunt aceleași cu acest tip de cultură. Întreținerea culturii presupune aceleași lucrări agrotehnice cu mențiunea că după prima recoltă (cea din primăvară) este obligatorie cosirea pentru a stimula rodirea din toamnă, urmată de o fertilizare chimică mai mare. După fertilizarea chimică se impune mobilizarea solului pentru încorporarea fertilizanților. Totodată se impune și irigarea culturii pentru a aduce rapid fertilizanții chimici în stare de a fi ușor absorbiți de rădăcinile plantelor. Dacă la stolonii plantați toamna apar inflorescențe acestea nu se suprimă căci ele continuă să se dezvolte și peste iarnă și dau rod în anul următor, însă inflorescențele apărute la stolonii plantați în primăvară se elimină. Astfel se obține în toamnă o bună recoltă. Din cauza recoltei repetată plantațiile de căpșun remontant au un mare consum de apă și substanțe nutritive și deci necesită fertilizări repetate. În perioadele de rodire este bine să se facă mulcirea pentru a obține fructe de calitate și sănătoase. De regulă plantațiile remontante de căpșuni se epuizează rapid și de aceea aceste plantații se desființează după 2 ani de exploatare căci devin nerentabile.
Dacă toate astea fi-vor respectate…
Ing. Ion VELICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here