Agricultorii gorjeni, sprijiniţi în accesarea creditelor bancare

154

Reprezentanţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, (APIA) Gorj eliberează adeverinţe pentru beneficiarii plăţilor aferente Măsurilor 211 “Sprijin pentru zona montană defavorizată“, 212 “Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană” şi 214 “Plăţi de agro-mediu“, din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013. Adeverinţele folosesc la posibilitatea accesării unor credite bancare, pentru finanţarea activităţilor curente de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia.

Fermierii interesaţi de a accesa credit bancar se pot adresa Centrului judeţean APIA Gorj sau Centrelor locale, în funcţie de responsabilul care gestionează cererea sa de plată. Reprezentanţii APIA recomandă potenţialilor beneficiari interesaţi să îşi aleagă creditorul numai după un studiu atent al condiţiilor de creditare impuse de fiecare bancă creditoare, pentru a obţine condiţiile de creditare cele mai avantajoase şi care se potrivesc cel mai bine profilului exploataţiei sale. “În judeţul Gorj au fost autorizaţi la plată: 6.254 fermieri ce au depus cereri de plată aferente Măsurii 211 “Sprijin pentru zona montană defavorizată“, pentru o suprafaţă totală de 37.269 hectare. 1.774 fermieri ce au depus cereri de plată pentru suprafaţa de 5.074 hectare aferente Măsurii 212 “Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană”. De asemenea 5.173 fermieri ce au depus cereri de plată pentru suprafaţa de 28.527 ha, aferente Măsurii 214 “Plăţi de agro-mediu”, a precizat Constantin Negrea, directorul executiv al APIA Gorj. Cuantumul plăţilor pe suprafaţă aferente Campaniei 2012, este de 107 euro/hectar, cu degresivitate pentru Măsura 211(zonă montană defavorizată), 80 euro/hectar cu degresivitate pentru Măsura 212 (zonă defavorizată de condiţii naturale specifice), 124 euro/ha pentru pachetul de agromediu (P2- pajişti cu înaltă valoare naturală) şi 58 euro/ha pentru pachetul de agromediu (P2- practici agricole tradiţionale).

Convenţii cu mai multe bănci
Până la această dată, APIA Central a încheiat convenţii cu BRD Groupe Societe Generale, CEC Bank SA, OTP Bank România SA, Banca Transilvania, B.C.C. Creditcoop şi BC Carpatica SA.
Valoarea creditului va fi în cuantum de până la 80% din valoarea sumei calculate conform adeverinţei eliberate de APIA astfel: pentru creditele acordate de Banca Creditoare până la data de 31.12.2012 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană în ziua anterioară datei solicitării creditului; pentru creditele acordate de Banca Creditoare începând cu data de 01.01.2013 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană din data de 31.12.2012.

Controale şi verificări amănunţite asupra cererii
Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o adeverinţă prin care se confirmă că beneficiarul a depus cererea de plată pentru măsurile de dezvoltare rurală în Campania 2012 şi că, până la data emiterii adeverinţei, au fost efectuate controalele şi verificările administrative asupra cererii de plată depuse de potenţialul beneficiar, conform reglementărilor legale în vigoare. De asemenea, în adeverinţă se va menţiona suprafaţa determinată pentru plată la data emiterii adeverinţei pentru măsurile de dezvoltare rurală cuprinse în Axa II din cadrul PNDR 2007-2013, că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii adeverinţei şi că îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Banca are dreptul de a solicita, pe lângă o serie de adeverinţe /acte doveditoare necesare dosarului, propriile condiţii de creditare, stabilite de către creditor şi aprobate de către Banca Naţională a României. Aici sunt incluse şi garanţii pe care creditorul le poate solicita din partea beneficiarului (fermierului).
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here