ADMITERE LICEU 2021. Broșura cu locurile disponibile în fiecare unitate de învățământ și la fiecare specializare, publicată pe site-ul IȘJ Gorj

586

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj a publicat pe site-ul propriu broșura referitoare la admiterea în clasa a IX-a – învățământ liceal și profesional 2021-2022. Printre informațiile incluse în aceasta se numără numărul de locuri disponibile la fiecare unitate de învățământ din județ, la fiecare specializare, atât pentru învățământul liceal de zi, cât și pentru învățământul profesional și dual, dar și calendarul și regulile conform cărora se va desfășura procesul de admitere.

Conform broșurii publicate pe site-ul IȘJ Gorj, pentru admiterea în clasa a IX-a în învățământul liceal de zi, în anul școlar 2021-2022, sunt disponibile 1920 de locuri. Pe unități de învățământ, cele mai multe locuri sunt disponibile la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu (182), Colegiul Național ”Spiru Haret” Târgu-Jiu (178), Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu (156), Colegiul Național ”George Coșbuc” Motru (130), Liceul Tehnologic Turceni (126), Liceul Teoretic Novaci (102), Colegiul Tehnic Motru (96) și Liceul cu Program Sportiv (96). Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat în anul școlar 2021-2022 se va desfășura potrivit Ordinului de ministru nr. 3.721/23.04.2021 pentru modificarea și completarea ordinului nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 și anexele aferente. Conform acestuia, calendarul de desfășurare al primei etape de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022, este următorul: 16-22 iulie 2021 – completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic; introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere; verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată; 22 iulie 2021 – termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată; predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București; transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată; 23 iulie 2021 – verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională; corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată; 24 iulie 2021 – repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022; comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere; afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București; 25 – 28 iulie 2021 – depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați. Reamintim că, pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să-și exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă. Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here