Administratorul judiciar al Hidroelectrica, la Târgu-Jiu în aprilie

207

Salariaţii Hidroelectrica Sucursala Hidrocentrale Târgu-Jiu se vor întâlni cu administratorul judiciar Remus Borza în perioada 13-14 aprilie în municipiu. Reprezentantul administratorului judiciar al Hidroelectrica SA s-a întâlnit de altfel, la finalul săptămânii trecute, cu peste 700 de salariaţi care lucrează în obiectivele hidroenergetice din Sucursalele Hidroelectrica Râmnicu-Vâlcea şi Curtea de Argeş, care acoperă şapte dintre judeţele ţării. Întâlnirile fac parte din ,,Turneul Hidroelectrica – pentru un nou început…”, planificat a se derula în perioada martie-aprilie 2013, continuând astfel seria începută încă din toamna anului 2012. De la unitatea din Târgu-Jiu s-au concediat recent şi abuziv 34 de salariaţi.

La întâlnirile cu salariaţii participă şi reprezentanţi ai managementului Hidroelectrica, respectiv Mihail Stănculescu – director general, Dragoş Zachia Zlatea – director producere şi furnizare energie electrică şi Ionela Stancu – manager departament resurse umane. Administratorul judiciar prezintă situaţia economică a societăţii, paşii parcurşi de la intrarea în insolvenţă pentru redresarea situaţiei şi proiectele care sunt în curs de derulare. Astfel, cele mai noi proiecte prezentate pe larg cu ocazia vizitelor în sucursale, sunt reorganizarea celor 8 filiale Hidroserv şi selectarea managerilor societăţii pe bază de concurs.

Posturi pentru manageri
EURO INSOL administratorul judiciar al Hidroelectrica a implementat măsurile necesare pentru înregistrarea la Registrul Comerţului a unei singure entităţi juridice, rezultată prin fuziunea celor 8 filiale, astfel încât să fie salvată cea mai mare parte a locurilor de muncă de la Hidroserv-urile aflate în pragul incapacităţii de plată, din cauza datoriilor scadente şi neachitate în valoare de peste 122 milioane lei, acumulate faţă de terţi. Aprobarea organigramei în data de 16.01.2013 a coincis cu revocarea şi numirea cu delegaţie timp de 90 de zile a celor 67 de manageri ai societăţii, până la ocuparea prin concurs a posturilor. Viitorii ocupanţi ai posturilor de management vor fi recrutaţi din interiorul şi exteriorul societăţii.
Selecţia va fi riguros organizată şi realizată cu ajutorul firmei Pedersen & Partners, căreia Hidroelectrica i-a solicitat servicii de formare în management. Administratorul judiciar i-a îndemnat pe toţi salariaţii societăţii care au dovedit în timp loialitate faţă de companie, competenţă şi capabilităţi manageriale să candideze pentru cele 67 de posturi de conducere, garantându-le o procedură transparentă şi obiectivă.
Întrebările cele mai frecvente sunt legate de aşteptările angajaţilor faţă de managerii lor, de acţiunile care ar trebui făcute împreună, salariaţi şi manageri pentru binele organizaţiei sau despre cum a fost percepută reorganizarea societăţii începută în luna ianuarie 2013.

Întrebări pentru Borza
Salariaţii au adresat întrebări administratorului judiciar privind: securitatea locurilor lor de muncă atât la Hidroelectrica cât şi în filialele Hidroserv, reorganizarea Filialelor Hidroelectrica, denunţarea contractelor cu băieţii deştepţi, contractele împovărătoare cu Filialele Hidroserv şi cu cei 100 de subcontractanţi ai filialelor, proiectele de dezvoltare şi strategia viitoare a companiei, protecţia socială a salariaţilor şi drepturile salariale cuvenite salariaţilor, prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă într-o perioadă critică a societăţii. Mesajul administratorului judiciar, transmis de fiecare dată angajaţilor societăţii, este că la Hidroelectrica siguranţa locurilor de muncă va fi garantată doar pentru cei competenţi, preocupaţi să adauge valoare societăţii în fiecare zi, că nu va tolera nicio abatere de la normele de disciplină sau conduită, fiind o societate de importanţă strategică pentru România.
Este, de altfel, prima dată când un lider al Hidroelectrica îşi propune să se întâlnească cu toţi cei aproape 5000 de salariaţi ai societăţii şi să discute deschis despre problemele firmei, într-un demers transparent, prin care arată că părerea lor contează.
Anamaria Stoica

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here