Administratorii de (ne)dreptate

1350

Dicţionarul Explicativ al Limbii române D.E.X. defineşte cuvîntul „intelect” în corelaţie cu: a gândi, a avea minte, a cunoaşte, capacitatea de a opera cu noţiuni, gândire, raţiune. Iar „intelectualul” înseamnă, printre altele, „persoană cu studii superioare”, conform aceluiaşi D.E.X.
Nu intră aici în discuţie faptul că destui inferiori (deci şi mintal) se trezesc cu studii superioare, unii ajungând chiar procurori, alţii judecători.
Este o vorbă care circulă mult de ceva timp şi care spune că în România „dreptatea umblă cu capul spart”.
Şi i-l sparg zdravăn tocmai cei care ar trebui s-o protejeze, s-o împartă cum se cuvine sau s-o pună în drepturi, adică să respecte ei însuşi LEGILE.
Tot DEX defineşte cuvântul „puşlama” ca „om lipsit de caracter, care nu este capabil de nimic bun” iar puşlamalele sunt destule prin parchete, instanţe şi poliţie (gama largă de organe judiciare). Există și procurori și judecători corecţi, de bună-credinţă, care nu se compromit în dosare.
Să urmărim în continuare modul în care nişte procurori cu nimic mai buni, în plan moral și intelectual, ca aceia din Caracal, implicaţi în dosarul lui Dincă Gheorghe sau cei din Craiova, implicați în cazul „Baia de Aramă”, şi-au bătut joc de nişte dosare pentru a scoate basma curată pe poliţistul agent Dochian Cristian – Bogdan, care a dovedit (cu probe concrete!) crasă incorectitudine morală şi profesională, atitudine care nu face deloc cinste hainei pe care o poartă şi care e haina statului, de fapt, nu face cinste poliţiei, colegilor serioşi, corecţi, deştepţi, care ar trebui să-i înlăture din sistem pe cei de teapa poliţistului Dochian, sarcină care incumbă şi mai puternic (şi necesar!) şefilor din poliţie.
Pe scurt, revenim la situaţia domnului Hârşovescu Victor, căruia atât ag. Dochian, cât şi nişte procurori și judecători i-au făcut o serie de NEdreptăţi.
Exact aşa, o serie întreagă de NEdreptăţi crase!
Bugetarii cei mai bine plătiţi, fapt care nu se justifică din niciun punct de vedere, deoarece nu sunt nici savanţi, nici mari intelectuali (s-a dovedit mereu că unii-s chiar puşlamale), lucru nu fără urmări în mentalul unora dintre ei (cei cu minte puţină), care au ajuns să se considere deasupra legilor, chiar desconsiderându-le şi umilind petenţii şi victimile.
Se cred stat în stat (iar pentru asta e vinovat şi statul român) şi dreptatea nu e decât ce vor ei să fie şi nu cum este de facto!
Ruşinos! Păcat de ceilalţi care lucrează în domeniu și sunt onorabili, fâcândus-şi profesia cu cinste, cu onoare, cu demnitate, motiv pentru care ar trebui să ia poziţie înpotriva puşlamalelor.
Este clar, este dovedit că soluţiile pe care aceşti administratori ai NEdreptăţii le-au dat în dosare (cel cu furtul porţilor, cele contra ag. Dochian din parchete și instanţe) sunt nelegale și netemeinice, contrare probelor, adevărului juridic, bunei credinţe. Buna credinţă… care a lipsit total tuturor organelor judiciare.
Mai grav însă e faptul ca nici unii magistraţi judecători nu au dat dovadă de probitate morală şi profesională în toate cauzele ce privesc pe domnul Hîrşovescu Victor ca persoană vătămată, ca petent, chiar dacă legile îi obligă la aşa ceva, chiar dacă persoana vătămată le-a solicitat corectitudine, imparţialitate, bun simţ juridic, calităţi pe care nu le-au dovedit nici procurorii prin soluţiile nedrepte dispuse contra ag. Dochian s.a., aceştia sfidând până și dispoziţiile date de judecători, cei drept puţine şi puţin relevante.
Chiar dacă judecătorii au anulat toate ordonanţele de clasare ale procurorilor ca fiind nelegale și netemeinice, într-un mod deloc onorabil pentrut un judecător, nu au obligat în concret pe procurori să înceapă umarirea penală contra ag. Dochian s.a. pentru grave infracţiuni comise, probate foarte bine cu probe concludente, așa cum au scris judecătorii serioşi, cu onoare și demnitate de magistrat: Celea, Gîrcu, Constantinescu, chiar și judecătorul Cîmpeanu, dar care a obligat procurorul să înceapă urmărirea penală contra ag. Dochian numai pentru furt înscrisuri, „uitând” să scrie în hotărâre despre celelalte grave infracţiuni comise și probate: producerea şi ticluirea de probe false s.a..
Dar ce să mai zicem/scriem despre judecătorul Popescu Alexandru-Bogdan, care nu a reuşit să constate din probe şi legi (aproapo de intelect!) ca refuzul ag. Dochian de a-l audia pe Cojocaru Constantin, cu care partea vătămată a montat porţile, chiar dacă a dispus audierea primul procuror scris, este un abuz în serviciu, deşi dispoziţiile procurorului sunt obligatorii pentru poliţişti.
Culmea neprofesionalismului chiar a relei credinţe la jud. Popescu Al. Bogdan este atinsă și prin aceea că până și refuzul ag. Dochian de a-l audia pe Cojocaru și după ce a dispus instanţa prin S.P.2375 / 2010, dispoziţie obligatorie pentru ag. Dochian, tot inexistenţa abuzului în serviciu a „constatat” judecătorul, forţând intelectul.
Chiar și refuzul ag. Dochian de a-i audia pe ceilalţi martori propuşi de persoana vătămată, deşi era obligatoriu să audieze câţiva, jud. Popescu AL.B, l-a catalogat ca fără importanţă juridică atâta timp cât ăi acest abuz 1-a comis tot ag. Dochian, nu altcineva.
Întocmai ca și ceilalţi confraţi (toţi jud.) jud. Popescu AL.B. ,,a uitat” să scrie despre infracţiunea gravă de producere și ticluire de probe false, despre semnătura falsă făcută (oare de cine ?) în numele lui Eftenoiu Anica, despre acel evident și probat fals intelectual comis de agentul poliţist prin scrierea minciunii pe declaraţia falsă ca Eftenoiu a declarat și a semnat-o în fața lui, datând-o și semnând-o, falsificând cu intenţie adevărul, dar recunoscând ulterior în 5 declaraţii că nu ştie şi nu cunoaşte dacă a semnat Eftenoiu declaraţia în cauză.
Aşadar este o problemă serioasă cu intelectul la unele persoane angajate în sistemul judiciar, iar Statul are partea lui de vină inclusiv pentru perpetuarea acestei păguboase stări de fapt (păguboase și pentru stat, dar mai ales pentru justiţie), iar cazurile domnului Hîrşovescu sunt categoric evidente.
„Au uitat” repede toţi judecătorii, dar şi toţi procurorii frazele ag. Dochian din declaraţiile date la procurori că nu ştie dacă a semnat Eftenoiu Anica declaraţia din 23.03.2010, dar crede că nu a semnat-o, deoarece a trimis-o cu declaraţia respectivă ACASĂ (!!?) la Eftenoiu tocmai pe Zmău (cea care a scris-o în lipsa lui Eftenoiu, în maşina poliţiei), deşi legea prevede alte proceduri de audiere a martorilor, proceduri „uitate” și de ag. Dochian, dar și de cei compromişi cu el – procurori și judecători, iar agentul Dochian încă este poliţist. Ce ruşine!
„Au uitat” repede toţi procurorii și judecătorii compromişi și declaraţiile ag. Dochian că „a uitat” să o cheme la poliție pe Eftenoiu Anica pentru a semna cele scrise mincinos de Zmău, minciuni dictate chiar de către Dochian așa cum a declarat Zmău la parchete.
Le reamintesc eu procurorilor și judecătorilor compromişi cu ag. Dochian, favorizându-l să nu răspundă penal, că în dosarul 1763 / P / 2010 sunt declaraţii de martori (8) că au existat porţi la locul indicat de persoana vatamată Hârşovescu V, audiaţi după restituirea dosarului, există P.V.C.F.L că erau vizibile gropile stâlpilor porţilor, există și hotărâri judecătoreşti că porţile au existat şi au fost furate (SP.2375 / 2010, SP 218/2011, SP 368 /2013 ). Dar agentul Dochian pentru a favoriza pe hoţii porţilor să nu răspundă penal, a scris în două Referate N.U.P minciunile că furtul nu există şi că nu au fost porţi la teren.
Au uitat cei compromişi si despre acest adevar juridic !
Iar până la urmă cel sancţionat a fost persoana vătămată Hîrşovescu Victor, pentru că a avut curajul de a se lupta cu administratorii NEdreptăților, dar având de partea lui adevărul, legile, probele, chiar și hotărâri judecătoreşti. Degeaba.!
Toate acestea ţin de domeniul evidenţei şi pot fi verificate!
Într-un nr. Viitor, voi scrie despre sancţionarea persoanelor vătămate într-un stil abuzator.
Profesor, Lazăr Popescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here