Adăst cu jind înţelepciunile frivolului Zeus – Băse

361

BasescuÎnţelepciunea nu poate ignora cugetarea profundă şi altruistă, prudenţa şi chibzuinţa. Înţelepciunea se conjugă cu nădejdea viitorimii, anihilând spaima şi facilitând binele. Înţelepciunea trebuie să fie busola povăţuitoare pentru noi dacă vrem să fim iubiţi şi stimaţi.

Profund şi cu neasemuită încărcătură umanistă I. Slavici spunea: „Înţelepciunea consistă în ferirea vieţii de dureri şi înţelept e omul care trece liniştit şi fără vaiete prin viaţă. (…) Înţelept nu poate fi decât omul onest”. Ridicolul Traian Băsescu nu vibrează la vaietele poporului român, este nepăsător la dureri. Acest caraghios calcă în picioare onestitatea, pentru el toate au substanţa unei frivole hă-hă-ilă. Recunosc că mereu îmi este sete după o gură de înţelepciune politică perfidă a păgubosului vaporean. Aşa că îl ascult, mereu, cu atenţie pentru a mă îndestula din înţelepciunea ce ne luminează în legătură cu direcţia în care merge lumea şi România. Acest rău făcător secătuieşte şi pârjoleşte ţara formulând gogomănii îngrozitoare, funeşte chiar. Hermeneutizând cu luare aminte vorbele ticluite la Şcoala de vară a tinerilor pedelişti nu voi nega că o serie dintre constatările şi sugestiile marinarului sunt, în principiu, viabile în discuţi cu ceva timp în urmă de analiştii şi oamenii politici de primă importanţă din lume. Poate de aceea lozinca sub care s-a derulat Şcoala de vară a tinerilor pedelişti a fost în limba engleză. Rămâne de văzut pe câţi dintre ei un slogan într-o limbă străină îi face mai deştepţi şi mai români. Zeus – Băse şi-a început tranşanta alocuţiune cu „înţeleapta” afirmaţie că „Europa socială nu mai poate funcţiona”. N-o să zăbovesc morţiş asupra faptului că în prima sa campanie de candidat pentru preşedinţie, fariseul şi mincinosul Traian Băsescu afirma ostentativ că PD este veritabilul partid de stânga, socialist şi în această calitate, va aduce fericirea în România: omul e liber să-şi schimbe opiniile – dacă este impostor chiar fundamental, adică să afirme că albul e negru şi negrul e alb. S-ar putea ca perfidul Zeus-Băse să aibă dreptate – cum s-ar putea să nu aibă acest ipochimen. Europa socială a fost o soluţie, spune ipocritul Traian Băsescu, pe vremea existenţei, pe continent, a lagărului comunist, căruia capitalismul vest-european trebuia să-i spună ceva convingător. Acum, însă, îngăimează marinarul, nu se mai poate. (Rămâne, desigur, o întrebare: ce s-ar fi întâmplat cu statul social vest-european dacă lagărul comunist ar mai fi rezistat şi în zilele noastre). În locul acestuia, înţeleptul Băsescu propune „Capitalismul inteligent, capitalismul performant”. Formula vaporeanului este, evident, vicioasă şi perversă, întrucât induce ideea că, până acum, capitalismul a fost neinteligent şi neperformant. E bine să fim îngăduitori, nu trebuie să-i facem prea multe reproşuri marinarului găgăuţă, întrucât nu este teoretician şi, oricum, după cum însuşi a mărturisit, el a fost un elev mediocru şi a rămas cu deformarea profesională de vaporean plin de curaj şi nesimţire. Calpuzanul Zeus – Băse îşi argumentează degeneratele şi ilariantele afirmaţii cu unele cifre privitoare la situaţia din România: deficitul fondului de pensii este de 14,7 miliarde de lei, cel al cheltuielilor sociale de 19 miliarde; cel al sănătăţii 4,5 miliarde. Asta în condiţiile în care există 4,9 milioane de pensionari şi doar 4,2 milioane de salariaţi – din care 1,2 în sectorul bugetar, aşadar urmând a fi plătiţi din munca celor 3 milioane din economie. Presupun că cifrele sunt corecte. Şi mai bănuiesc că, în pofida faptului că este la al doilea mandat de preşedinte şi că, în acest răstimp, s-a implicat efectiv în viaţa economică, suprapunându-se Executivului şi împingându-l pe nepriceputul cosaş din Răchiţele la mantinelă, Zeus – Băse nu are nicio vină pentru situaţia jalnică în care s-a prăvălit România, graţie hă-hă-iturilor sale preţioase şi deloc pernicioase. Prin urmare iau în serios soluţiile în care crede acest tololoi. Anume, că pentru viitor, România trebuie să se bazeze pe bani europeni, pe extracţia unor resurse miniere (aur, argint şi cupru); pe agricultură şi industrie alimentară; pe turism. E bine – chiar dacă ar mai putea fi şi altele adăugate, la care hă-hă-ilă nu s-a putut gândi. Ridicolul vaporean a căzut în derizoriu, cu înţelepciunea lui hă-hă-ilă cu tot, nu are de nicio leţcaie de credibilitate şi nici respect chiar dacă spune că doi cu doi fac patru: dacă o spune Zeus-Băse, s-ar putea să fie un şiretlic, o viclenie. Ne amintim cu câtă siguranţă şi nonşalanţă glăsuia acest farsor, în 2008 şi 2009, ba că România nu va intra în criză, ba că România nu are nevoie de împrumuturi externe (de la FMI şi alte foruri internaţionale), ba, imediat după aceea, că s-a ostoit criza. Viclean şi nicidecum înţelept este Traian Băsescu, rău făcătorul care a distrus România. Ceea ce este sigur în legătură cu gândirea înţeleaptă a acestui fariseu este că s-a hotărât să aplice pe spinarea bieţilor români un gând ostil devenirii noastre socio-economice şi civilizaţiei pe care ni le râvnim: „Austeritatea trebuie să devină un mod de viaţă” -, rostea acest imbecil nepereche. În traducere liberă: nivelul nostru de trai va tot coborî. Ideea marinarului cu crăpături minale se leagă de afirmaţia unui fost consilier al său, actualul ministru al Muncii, în mintea găunoasă a căruia bogăţia începe cu un venit de peste 800 lei. Astfel Băse al nost e băiat deştept, înţelept, nu alta. Înţelepciunea lui dezastrul românului. Înţelepciunea acestui ignorant se perpeleşte în neştiinţă, în veninul duşmăniei şi bucuria sadică de a-i vedea pe români cerşind mila altora. Înţelepciunea frivolului Traian Băsescu se identifică cu ura pentru neam şi ţară, cu vrerea tagmei jefuitorilor de a împinge România şi românii în halul umilinţei şi aberaţiei demenţiale. Zeus – Băse este un scrântit, nicidecum un înţelept!!

Prof. univ dr. Grigore Drondoe

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here