Activităţile neagricole pot ajuta fermierii

367

Agricultura reprezintă un domeniu vast în care rezultatele muncii şi veniturile obţinute sunt influenţate permanent de factori externi. Munca fermierilor nesusţinută de condiţii climaterice favorabile poate avea un randament scăzut, există ani foarte buni, ani buni şi, de multe ori, ani răi. Veniturile asigurate de producţiile agricole din anii cu rezultate slabe nu pot asigura traiul de zi cu zi al fermierului şi, cu atât mai puţin, pregătirea şi desfăşurarea unui nou ciclu agricol. Mulţi agricultori, au iniţiat, pe lângă activitatea de bază agricolă şi activităţi neagricole, în scopul obţinerii unor venituri complementare, cu fonduri europene nerambursabile, disponibile prin submăsura 6.4 din cadrul P.N.D.R.. În cadrul aceleiaşi măsuri, solicitanţii au ocazia acum, să îşi dezvolte capacităţile şi spaţiile de producţie sau servicii prin intermediul aceleiaşi categorii de fonduri europene nerambursabile. Investiţiile eligibile pentru finanţarea unor activităţi neagricole trebuie să se încadreze în următoarele categorii: fabricarea îmbrăcăminţii şi a textilelor, marochinărie, produse din hârtie şi carton, fabricarea produselor chimice şi farmaceutice, prelucrarea lemnului, construcţii metalice, construcţii de maşini, utilaje şi echipamente, produse electrice şi electronice, activităţi meşteşugăreşti şi turistice. Din sfera serviciilor, eligibile pentru finanţare sunt activităţile de construcţii şi instalaţii, tehnologia informaţiei, serviciile informatice, tehnice şi administrative. Solicitanţii fondurilor financiare nerambursabile admisibili sunt micro-intreprinderile neagricole existente sau nou înfiinţate în mediul rural şi fermierii care îşi diversifică activitatea agricolă prin dezvoltarea unui segment neagricol în zonă. Micro-intreprindere nou înfiinţată este considerată cea înfiinţată în anul depunerii cererii de finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până la momentul solicitării. Solicitanţii vor depune declaraţii privind încadrarea într-una din categoriile următoare: Societate pe acţiuni, S.R.L., Societate în Comandită Simplă, Societate Agricolă, Cooperativă Agricolă gr. I, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate. Toate aceste facilităţi oferite fermierilor şi investitorilor în activităţi rurale neagricole fac parte din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală care se desfăşoară în perioada 2014- 2020 cu finanţare europeană în valoare de 8,12 miliarde euro, cu o cofinaţare de la bugetul de stat de 1,34 miliarde euro, totalizând aproximativ 9,5 mld.euro. Acest program ar trebui să trezească şi interesul fermierilor gorjeni eligibili, în condiţiile unui număr mic de solicitanţi ai fondurilor europene nerambursabile din judeţul nostru, cu mult sub media pe ţară. Din necunoaştere, datorită slabei mediatizări a programelor şi măsurilor de dezvoltare rurală, ţăranul gorjean îşi munceşte în continuare pământul aşa cum a făcut-o dintotdeauna, fără să ştie că ar putea beneficia de ajutor.
A.Pop

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here