Activităţi organizate şi desfăşurate în 2015 şi cele ce urmează până la finele anului de către cadrele ANCMRR din MAI – Filiala Gorj „Tudor Vladimirescu”

334

La cadrele militare în rezervă şi în retragere se manifestă dorinţa de a fi utili societăţii, voinţa de a căuta şi identifica posibilităţi pentru a servi în continuare ţara, societatea din care facem parte.
Relaţiile cu structurile MAI sunt reglementate prin ordinul Ministrului 615/1996 care permite cadrelor militare în rezervă şi în retragere să participe la îndeplinirea unor sarcini şi misiuni specifice. La nivelul ANCMRR din MAI, Filiala Gorj „Tudor Vladimirescu” se manifestă preocupare privind respectarea prevederilor statutare, consolidarea organizatorică şi întărirea unităţii fiind o structură organizatorică, reprezentativă de utilitate publică. Filiala noastră a dobândit personalitate juridică, fapt ce îi permite să desfăşoare o serie de activităţi având un statut cert. Ne bazăm pe maturitatea şi experienţa acumulată în plan organizatoric de către cadrele filialei noastre şi ne bucurăm de aprecierea şi sprijinul organelor locale ale puterii şi ale administraţiei. Prin dialog permanent între diferitele structuri se realizează un schimb util de informaţii, se stabilesc acţiuni comune şi se pune mai bine în valoare potenţialul de care dispune fiecare parte aflată în dialog. Cadrele militare în rezervă şi în retragere sunt caracterizate prin spiritul dreptăţii, disciplinei, responsabilităţii şi respectul pentru semeni fiind obişnuiţi să lucreze în echipă – calităţi dobândite în zeci de ani de viaţă ca militari activi, devotaţi slujirii Patriei sub drapel.
În filiala noastră sunt cadre în rezervă cu disponibilităţi fizice şi experienţă în domeniul militar în specialitatea în care au lucrat timp de 30-40 de ani, veghind permanent la calitatea pregătirii pentru luptă care au acţionat la înlăturarea urmărilor dezastrelor şi calamităţilor naturale îndeplinind diferite misiuni în situaţii deosebite. Am considerat că îndeplinirea datoriei ostăşeşti chiar cu sacrificiul suprem, este mai presus decât avantajele morale sau materiale.
Ne-am construit cu eforturi şi multă muncă, o carieră, un nume. Cadrele în rezervă şi în retragere  şi-au adus contribuţia la formarea cadrelor tinere privind contactul cu populaţia, receptivitatea la solicitări, modul de tratare cu mult tact a problemelor de mare interes.
Cadrele active datorează respect, preţuire şi recunoaştere faţă de cei care timp de mai multe decenii au îndeplinit cu deosebită răspundere, misiunile şi sarcinile primite, au fost modele de dăruire şi abnegaţie, contribuind la formarea şi educarea unor generaţii de profesionişti ai legalităţii şi ordinii publice în societatea românească.
Interesele noastre comune şi legale impun cooperarea, conlucrarea şi gradul de înţelegere în abordarea diferitelor probleme.
Prin simpozioane, aplicaţii, exerciţii şi alte activităţi au fost aduse în prim plan istoria armelor din structura MAI.
Au fost întocmite protocoale de colaborare între cadrele în rezervă din filiala noastră cu Inspectoratul de Poliţie, Inspectoratul de Jandarmi şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă de la nivelul judeţului Gorj.
La sărbătorile naţionale, în cadrul Zilelor „Porţilor Deschise”, cu ocazia zilei armei, precum şi cu alte ocazii au fost invitaţi şi au participat ofiţeri şi subofiţeri în rezervă şi în retragere aparţinând unor generaţii diferite, constituind adevărate punţi între generaţii. Într-o atmosferă de un profund simţământ de colegialitate şi prietenie participanţii au folosit prilejul pentru a se informa cu privire la evoluţia din viaţa subunităţilor şi a unităţii şi pentru rememorarea unor momente semnificative din perioada când umăr la umăr au suportat legile profesiei pentru îndeplinirea în bune condiţii a sarcinilor încredinţate.
Adunările au fost pregătite, conform cerinţelor statutare, constituind un bun prilej de analiză a activităţii desfăşurate de membrii asociaţiei şi au fost fixate obiectivele etapei următoare. Au fost stabilite măsuri pentru lichidarea neajunsurilor şi eficientizarea activităţilor de viitor.
Filiala noastră va participa la acţiuni şi manifestări publice prilejuite de semnificaţia evenimentelor aniversare din anul 2015: 9 Mai – 70 de ani de la terminarea celui de-al II-lea Război Mondial; 28 Mai – Ziua Eroilor; 31 Mai – Ziua Rezervistului Militar; 5 Iunie – Ziua ANCMRR din MAI – 24 de ani de la înfiinţarea; 1 decembrie – Ziua Naţională a României.
Diversificarea activităţilor şi valorificarea capabilităţilor de care dispun membrii asociaţiei noastre, reprezintă un motiv de satisfacţie şi mândrie pentru cadrele militare în rezervă şi în retragere din filiala noastră.
Col. (r) Marcel Ordean, preşedinte Filiala „Tudor Vladimirescu”
Col. (r) Marin Sorescu membru în Comitet

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here