Absolvenţii gorjeni pot solicita indemnizaţie de şomaj

173

ajofmAbsolvenţii instituţiilor de învăţământ în vârstă de minim 16 ani de pe raza judeţului nostru, pot beneficia de o indemnizaţie de şomaj pentru o perioadă de şase luni, dacă se înregistrează la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj, în maxim 60 de zile de la data absolvirii, ca persoană în căutarea unui loc de muncă.

Indemnizaţia de şomaj reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare. Indemnizaţia de şomaj se acordă după 60 de zile de la data absolvirii, perioadă în care absolventul beneficiază de servicii gratuite în vederea angajării, informare şi consiliere profesională, medierea muncii şi formare profesională. Actele necesare pentru înregistrarea absolventului ca persoană în căutarea unui loc de muncă sunt: actul de identitate, în original şi copie, actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în original şi copie şi adeverinţă medicală. Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. Indemnizaţia de şomaj acordată acestei categorii de persoane se plăteşte pentru o perioadă de 6 luni şi este în valoare de 250 lei, reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare. Indemnizaţia poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii şi se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită.

Prime de încadrare

Absolvenţii înregistraţi la AJOFM Gorj pot beneficia din bugetul asigurărilor pentru şomaj de prime de încadrare, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni. Prima este egală cu valoarea indicatorului social de referinţă, respectiv 500 lei. Absolvenţii, care primesc indemnizaţie de şomaj, şi se angajează, în perioada de acordare a indemnizaţiei, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Dreptul se acordă absolvenţilor care îşi menţin raporturile de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, fiind necesar ca persoana respectivă să îl solicite agenţiei judeţene unde a fost înregistrat în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.

Facilităţi pentru angajatori

Angajatorii gorjeni care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi, şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare absolvent diverse sume. Potrivit conducerii AJOFM Gorj, angajatorii pot primi o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii, o sumă egală cu 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal, sau o sumă egală cu 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here