Absolvenţii gorjeni îşi pot depune actele pentru indemnizaţia de şomaj

164

Absolvenţii din judeţul nostru mai au la dispoziţie mai bine de o lună de zile pentru a-şi depune actele necesare la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă(AJOFM) Gorj pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj. Aceasta se acordă după 60 de zile de la data absolvirii, perioadă în care absolventul beneficiază de servicii gratuite, adică de informare, consiliere, orientare profesională, în vederea angajării.

Indemnizaţia de şomaj poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii şi se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită. Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data solicitării dreptului, urmează o formă de învăţământ. În situaţia în care, absolventul se încadrează în cursul celor 60 de zile, pe o perioadă mai mare de 12 luni, cu program normal de lucru, beneficiază de o primă de angajare în valoare de 500 de lei. Absolvenţii cărora li s-au deschis dreptul la indemnizaţia de şomaj şi se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor de şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, conform legii, pană la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Sumele cuvenite se acordă la sfârşitul primului an de activitate în muncă. De asemenea, absolvenţii cărora li s-au deschis dreptul la indemnizaţia de şomaj beneficiază şi de prima de angajare, în valoare de 500 de lei precizează reprezentanţii Agenţiei Judeţene de Pensii Gorj. Absolventul unei instituţii de învăţământ este persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Documente necesare pentru căutarea unui loc de muncă
Actele necesare pentru înregistrarea la AJOFM ca persoană în căutarea unui loc de muncă sunt: act de identitate (copie şi original); act de studiu sau adeverinţă din care să rezulte data absolvirii (copie + original); certificat de naştere (copie + original); certificat căsătorie, divorţ – unde este cazul (copie + original); adeverinţă de la medicul de familie cu menţiunea “apt muncă” sau “apt muncă cu următoarele restricţii”. Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ beneficiază de scutire, pe o perioadă de 12 luni, de la plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi, şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare absolvent: 1 salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii; 1,2 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ liceal sau de învăţământ postliceal; 1,5 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Trei ani în câmpul muncii
Angajatorii care încadrează absolvenţi sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 3 ani de la data încheierii contractului de muncă. În perioada celor 3 ani, absolvenţii pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de către angajator, iar cheltuielile necesare pregătirii profesionale vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu anterior termenului prevăzut mai sus sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu. În scopul creşterii şanselor absolvenţilor de încadrare în muncă, în data de 28 septembrie, AJOFM Gorj va organiza Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenţi.

Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here