Absolvenții de liceu, testați la Matematică și Istorie

295

Absolvenții de liceu au susținut, ieri, proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat, probă ce a presupus testarea cunoștințelor dobândite de aceștia fie la Matematică, fie la Istorie.

Proba a început la ora 09.00 iar candidații au avut trei ore la dispoziție pentru redactarea lucrărilor scrise. Candidații de la profilul Real au susținut proba la Matematică, iar cei de la profilul Uman la Istorie. În vederea susținerii acestei probe se înscriseseră 3312 candidați, 2608 dintre aceștia pentru a susține examenul la Matematică, iar 704 la Istorie. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Gorj, 200 dintre candidații înscriși nu s-au prezentat însă la proba scrisă. Alte incidente nu au fost înregistrate, spre deosebire de proba scrisă la Limba română, unde un candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă.

Urmează proba la alegere
Vineri, candidații vor susține cea de-a treia și ultima probă scrisă a examenului de Bacalaureat – proba la alegere a profilului și specializării. La această probă s-au înscris 3395 de candidați, după cum urmează: 170 – Fizică, 123 – Chimie, 1855 – Biologie, 127 – Informatică, 996 – Geografie, 18 – Filosofie, 26 – Logică, 22 – Economie, 15 – Psihologie și 43 – Sociologie. Reamintim că accesul candidaților în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 07.30 – 08.30, pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Ghiozdanele, poşetele, sacoşele vor fi lăsate de candidaţi într-o sală de depozitare stabilită de comisia de bacalaureat. Cei care refuză să lase aceste obiecte în sala stabilită, nu vor fi primiţi în examen. Candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. În consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Toate sălile în care se desfăşoară probele examenului de Bacalaureat sunt supravegheate atât video, cât şi audio. Comisiile de examen vor verifica, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea testării. Dacă într-o şcoală în care se susţine Bacalaureatul sunt constatate nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori dacă există sesizări, verificarea se va face pentru înregistrările video din toate sălile de examen din acea unitate.

Rezultatele, afișate săptămâna viitoare
Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 12 iulie (până la ora 16.00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 16.00-20.00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 16 iulie. Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să susțină toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, să susțină toate probele scrise şi să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea și cel puțin media 6. Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de Bacalaureat.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here