Absolvenții claselor a IX-a și a X-a se pot transfera la Colegiul naţional militar ,,Tudor Vladimirescu” din Craiova

163

A fost reînfiinţat Colegiul naţional militar “Tudor Vladimirescu” din Craiova!
Prin reînfiinţarea acestei instituţii militare de învăţământ liceal tinerii gorjeni absolvenţi ai clasei a IX-a, respectiv ai clasei a X-a, în anul şcolar 2015-2016, specializarea ,,matematica – informatică” au posibilitatea de a se transfera la acest colegiu.
Oferta educaţională se adresează elevilor care doresc ca după absolvirea colegiului militar să urmeze academiile militare, Institutul medico-militar sau şcolile de maiştri militari.
Pentru a putea fi transferaţi tinerii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: au rezultate bune şi foarte bune la învăţătură, respectiv media generală cel puţin 08.00, cel puţin media 07.00 la disciplinele „matematică”, „informatică”, „fizică”, „limba engleză”, iar media la purtare să fie cel puţin 09.00.
Tinerii care îndeplinesc condiţiile de transfer la Colegiul naţional militar ,, Tudor Vladimirescu” trebuie să întocmescă dosarul de candidat pentru până la data de 29.07.2016, susţin probe de selecţie, testarea psihologică, verificarea capacităţii motrice şi interviul de evaluare în Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Alba-Iulia, iar candidaţii care sunt declaraţi ,,admis” vor fi ierarhizaţi pe locurile scoase la concurs în funcţie de mediile de absolvire.
Informaţii referitoare despre coţinutul dosarului şi al probelor de selecţie în detaliu, numărul de locuri scoase la concurs şi orice alte date necesare, cei interesaţi le pot obţine la sediul biroului din Tîrgu-Jiu, str. Parâng, nr. 1 (în incinta Cercului Militar Tîrgu-Jiu), în zilele de luni, miercuri, joi şi vineri, între orele 08.00-16.30, în zilele de marţi, între orele 08.00-18.30 sau la numărul de telefon 0253215563.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here