A învins Casa de Pensii în instanță

8965

O salariată a Uzinei Mecanice Sadu a reușit să anuleze în instanță o decizie emisă de Casa de Pensii Gorj.

În luna martie, femeia a solicitat Casei Județene de Pensii Gorj înscrierea la pensie pentru limită de vârstă. CJP Gorj i-a respins cererea de pensionare, motivând că „nu s-a valorificat grupa de muncă” pentru o perioadă de aproape 15 ani „până la prezentarea documentelor verificabile care au stat la baza încadrării în grupa I de muncă”.
Gorjeanca a cerut în instanță anularea acestei decizii. Reclamanta și-a desfășurat activitatea în Uzina Mecanică Sadu, în sectorul de fabricare a munițiilor, unde a executat elementele din plumb în vederea realizării glonțului pentru muniția de vânătoare și cartușele TIR, fiind încadrată în grupa I de muncă, în procent de 100%.
Salariata a considerat că refuzul CJP Gorj „nu este întemeiat”, deoarece, așa cum rezultă din documentele depuse la dosar, respectiv carnetul de muncă, adeverințe, state de plată, activitatea desfășurată vreme de aproape 15 ani se încadrează în grupa I de muncă.
„A învederat reclamanta că în perioada dedusă judecății a lucrat, ca mașinist, în secția muniție, unde a desfășurat activitate de prelucrare a plumbului de puritate 99%, executând operații de topire a plumbului în vederea obținerii aliajului de plumb pe care îl trefila cu ajutorul preselor mecanice în sârma de plumb de un anumit diametru, pe care apoi o debita în pastile (miezuri) cu ajutorul mașinilor speciale, miezuri ce erau utilizate la execuția gloanțelor. În toată această perioadă a lucrat în condiții de lucru nocive și periculoase, în mediu cu vapori de plumb, nocivi și periculoși, fiind expusă permanent riscului de accidentare și de boală profesională, motiv pentru care apreciază că angajatorul a încadrat-o în mod corect și legal, în grupa I de muncă, în procent de 100%”, potrivit documentelor de la instanță.
De altfel, conform legii, încadrarea în grupele superioare de muncă constituie atributul angajatorului, acesta fiind direct răspunzător pentru legalitatea, exactitatea și corectitudinea datelor pe care le înscrie în carnetul de muncă și adeverințele eliberate.Tribunalul Gorj i-a dat dreptate gorjencei încă de la primul termen al procesului. În consecință, instanța a anulat decizia privind respingerea pensiei pentru limită de vârstă și a obligat Casa Județeană de Pensii Gorj să emită o nouă decizie de pensionare.
„Așa cum rezultă din dispozițiile legale menționate, beneficiarul pensiei trebuie să facă dovada încadrării în grupa de muncă cu adeverințele eliberate de angajatori sau deținătorii legali de arhive, însă nu îi incumbă acestuia și obligația de a depune la dosarul de pensie documentele verificabile ce au stat la baza adeverințelor eliberate, iar în cazul în care are suspiciuni, casa teritorială de pensii are posibilitatea de a solicita deținătorilor legali de arhive să pună la dispoziția acesteia documentele întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001. Or, în speță, reclamanta a făcut dovada perioadei lucrate în grupa I de muncă, cu carnetul de muncă, nefiind incidente dispozițiile art. 158 alin.6 din Legea nr. 263/2010. Prin urmare, în mod greșit nu s-a valorificat grupa I de muncă până la prezentarea documentelor verificabile”, se arată în motivarea instanței.
În plus, instituția va trebui să plătească femeii suma de 700 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Sentința pronunțată la începutul acestei luni nu este definitivă, dar este executorie.
I.I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here